Waterschap gestart met preventief beregenen van dijken

Gepubliceerd op 23 juli 2019

Het is al een tijd droog in Nederland. Bij langdurige droogte ontstaat er gevaar op het uitdrogen van dijken. Vanaf deze week is het waterschap gestart met het beregenen van de dijken langs de Grecht, de Wierickes, de Bijleveld, de Grote Heicop, de Heinoomsvaart en de Geer. Dit gebeurt preventief om te voorkomen dat mogelijke schade ontstaat of schade verergert. De dijken worden voorlopig twee keer per week beregend, afhankelijk van de weersomstandigheden.

Beregenen van dijken

In de zogenaamde klei-op-veendijken in het westelijk deel van het gebied kunnen door uitdroging scheuren en barsten ontstaan. De ervaring van voorgaande droge jaren met beregening leert, dat zo wordt voorkomen dat scheuren groter worden en er meer scheuren ontstaan. En dit voorkomt weer duur onderhoud in het najaar.

Waterpeilen

Op dit moment zijn er geen problemen met de waterkwantiteit. Het waterschap weet voldoende water in sloten en kanalen te krijgen en te houden. Via de Lek kan voldoende water worden ingelaten.