Lekkage rioolpersleiding in Vleuten

Gepubliceerd op 24 juni 2019

Vorige week is bij ons waterschap een melding binnen gekomen over stank vanuit een watergang nabij het Haarpad in Vleuten. Na onderzoek is gebleken dat een rioolpersleiding op twee plaatsen nabij het Haarpad lekt. Daardoor komt vuil rioolwater in het oppervlaktewater terecht.

Rioolgemaal stilgezet; afvoer water via tankwagens

Inmiddels is het rioolgemaal in Haarzuilens stilgezet en wordt het rioolwater uit Haarzuilens met tankwagens afgevoerd naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie Leidsche Rijn. Door het leidingdeel waarin de lekkages zitten stroomt nu geen rioolwater. Daarmee wordt verdere vervuiling van het oppervlaktewater voorkomen. Eén van de twee lekkages is vorige week al provisorisch gerepareerd; de andere zit op een lastige plek. Tot de beide lekkages definitief verholpen zijn blijft het waterschap het rioolwater met tankwagens afvoeren.

Doorspoelen watergang

De vervuilde watergang wordt doorgespoeld met vers water om te voorkomen dat vissen en andere waterdieren sterven en stankoverlast voor de omgeving te beperken.