Brede belangstelling voor vacature dijkgraaf bij De Stichtse Rijnlanden

Gepubliceerd op 13 mei 2019

Per 1 september 2019 is de functie van dijkgraaf bij Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR) vacant. De huidige dijkgraaf Patrick Poelmann is niet meer beschikbaar voor een derde ambtstermijn.

Er hebben zich ongeveer vijftig sollicitanten gemeld. Het algemeen bestuur van het hoogheemraadschap neemt in juni een besluit over welke kandidaat hij voor benoeming aanbeveelt bij de Minister van Infrastructuur en Waterstaat. Deze kandidaat wordt vervolgens bij Koninklijk Besluit benoemd.