Start inspraak ontwerp-projectplan Kadeverbetering Montfoortsevaartkade Oost

Gepubliceerd op 11 februari 2019

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden wil de kade aan de oostzijde van de Montfoortse Vaart, ter plekke van de Cattenbroekerdijk, versterken door het plaatsen van een damwand.

Het ontwerp is toegelicht op een recente informatiebijeenkomst in oktober 2018. Het plan en de effecten op de omgeving is beschreven in een ontwerp-projectplan.

Dit ontwerp-projectplan is op 6 februari jl. vastgesteld door het waterschapsbestuur. De volgende stap in de procedure is dat dit document vanaf 11 februari 2019 voor iedereen 6 weken ter inzage ligt.

Het document is te bekijken via de projectwebsite of op kantoor van HSDR in Houten.

Voor persoonlijk overleg kunt u contact opnemen met Hans Verkerk, telefoonnummer: 06-8133 7717 of email hans.verkerk@hdsr.nl.