Mogelijk botulisme in Nieuwerbrug

Gepubliceerd op 28 juni 2019

In het water van de Oude Rijn, ter hoogte van Weijland 36 in Nieuwerbrug aan den Rijn, zijn mogelijk eenden met botulisme type C aangetroffen. De eenden zijn wellicht in de nabije omgeving besmet geraakt. De Dierenambulance heeft de dieren opgeruimd. De gemeente Bodegraven-Reeuwijk plaatst borden. Er zit voldoende stroming op de Oude Rijn, zodat er voldoende vers water wordt aangevoerd om het water door te spoelen.

Hoe ontstaat botulisme?

Botulisme type C komt voor onder watervogels en vissen en is niet gevaarlijk voor de mens. Vrijwel alle vogels en vissen dragen de botulisme-bacterie bij zich, zonder er last van te hebben. De botulisme komt van nature ook voor in de grond en in de waterbodem. De bacterie die botulisme veroorzaakt gedijt goed in ondiep en zuurstofarm water dat langere tijd een temperatuur hoger dan 20 graden Celsius heeft. Bij temperaturen boven 20°C en een eiwitrijk milieu (door bijvoorbeeld een dode vogel of broodresten), daalt het zuurstofgehalte in het water en maakt de bacterie gif aan. Zodra eenden, vissen of andere dieren dit gif binnen krijgen, worden ze ziek en gaan ze uiteindelijk dood.

Wat doen waterschap en gemeente

Botulisme is een natuurlijk verschijnsel dat amper te voorkomen is. Dit neemt niet weg dat het waterschap en gemeente in een zo vroeg mogelijk stadium proberen om botulismeverschijnselen te signaleren en dode dieren zo snel mogelijk op te ruimen. Het waterschap spoelt sloten door, als er onvoldoende stroming in het water zit.

Melden dode dieren of dieren met verlammingsverschijnselen

Ziet u dode vogels of dieren met verlammingsverschijnselen?
Meld dat dan bij de gemeente, tel 14 0346 of het waterschap, tel (030) 634 57 00.

Wat kunt u zelf doen en laten?

Vermijd water waarin dode dieren drijven. Raak dode dieren niet met blote handen aan. Voer daarnaast geen eenden in warme zomers. Botulisme treedt namelijk steevast op op plaatsen waar veel eenden bij elkaar zijn. En omdat voeren (meer) eenden aantrekt, is het beter dit niet te doen.

Hoe zit het met zwemmen?

Ga alleen zwemmen in de daartoe aangewezen officiële zwemlocaties. Die vindt u op www.zwemwater.nl


Melden overlast of klacht