Aanleg nieuwe vispassages en renovatie stuw in Lopikerkapel

Gepubliceerd op 7 mei 2020

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden start 25 mei met de renovatie van de stuw Prinses Irenebrug en de aanleg van een vispassage naast de stuw. De stuw ligt naast Uitweg 1 te Lopikerkapel. De werkzaamheden duren één week. Twee weken later in de week van 8 juni start de bouw van de nieuwe vispassage bij stuw De Hoek. Deze stuw ligt ter hoogte Lopikerweg Oost 139 te Lopikerkapel. Ook deze werkzaamheden duren een week.

De stuwen voorzien vanaf De Enge IJssel stapsgewijs de Lopikerwetering van voldoende water.  
Na de renovatie kan het waterschap beter en nauwkeuriger het waterpeil regelen. De beide vispassages zorgen voor een verbetering van het ecologische systeem en de waterkwaliteit. De vissen kunnen straks zonder obstakels vanaf de Enge IJssel naar de Lopikerwetering en visa versa zwemmen. De vispassages worden aangelegd met Europese subsidie.

Werkzaamheden stuw en vispassage Irenebrug

Tijdens de renovatie wordt een deel van Lopikerwetering bij de stuw drooggezet. Om ervoor te zorgen dat de aan- en afvoer van water door kan gaan, zetten we tijdelijk pompen in. Na het verwijderen van de oude stuw, zal de aannemer de nieuwe stuw met daarnaast een vispassage terugplaatsen.

Werkzaamheden vispassage stuw De Hoek

Tijdens de werkzaamheden wordt een gedeelte naast de stuw drooggezet. De stuw zal tijdens de werkzaamheden in bedrijf blijven. Naast de stuw bouwt de aannemer een nieuwe vispassage.

Mogelijke overlast voor de omgeving

De werkzaamheden vinden voornamelijk vanaf de Lopikerweg plaats. Tijdens de werkzaamheden kan er lichte geluidsoverlast zijn door het bouwverkeer of de tijdelijke pompen. Het verkeer wordt ter plaatse van de werkzaamheden tijdelijk geregeld met een verkeersinstallatie. 
De prinses Irenebrug is tijdens de uitvoeringsperiode afgesloten.

De werkzaamheden en omleidingsroute worden met verkeersborden aangegeven. Het waterpeil in de Lopikerwetering zal ook iets meer fluctueren dan normaal in verband met een tijdelijk gewijzigde wateraanvoer.


Meer informatie

Voor vragen kunt u contact opnemen met de projectleiders van de  twee projecten, Theo Buijserd voor stuw en vispassage bij de Prinses Irenebrug en Tjark Dieterman voor de vispassage bij stuw De Hoek via tel. (030) 2097361. Mailen kan ook: buijserd.tja@hdsr.nl. en Dieterman.t@hdsr.nl