Tijdelijke omleiding wandelpad en mogelijke overlast grondafvoer ivm aanleg natuurvriendelijke oever bij Rijswaardseveld in Odijk

Gepubliceerd op 5 januari 2015

Bij de Rijswaardseveld in Odijk (het deel tussen de IJsbaan en de A12) wordt een brede natuurvriendelijke oever aangelegd langs de Kromme Rijn. Deze oever wordt tot 15 meter breed. Tijdens de werkzaamheden is het tot half februari 2015 niet mogelijk om daar langs de Kromme Rijn te wandelen. De omleiding wordt door middel van bordjes aangegeven. Langs de nieuwe oever komt een nieuw pad, zodat er straks weer volop gewandeld kan worden. De aannemer voert de grond die wordt afgegraven af. De werkzaamheden duren tot ongeveer 15 februari 2015.

Afvoer grond

Het gaat in totaal om maar liefst 20.000 m3 grond (een vrachtwagen voert ongeveer 25 m3 per keer af). De grond bestaat uit klei en zand. De klei gebruikt het waterschap voor de kadeverbetering van de Dubbele Wiericke, in de buurt van Woerden. Het zand is verkocht. Om de hoeveelheid grond af te kunnen voeren, heeft de aannemer een tijdelijke brug over de Kromme Rijn, nabij de ijsbaan, gemaakt. De grond wordt met grote graafmachines afgegraven en met kiepers op rupsbanden via de tijdelijke brug naar een tijdelijke opslag nabij de ijsbaan gebracht. Hier wordt de grond overgeladen in vrachtwagens en via de Singel en de Schoudermantel afgevoerd. Door deze werkzaamheden is er mogelijk overlast op de afvoerroute. De aannemer doet er alles aan om overlast zo veel mogelijk te voorkomen.


Tijdelijke brug over Kromme Rijn voor afvoer grond

Tijdelijke brug over Kromme Rijn voor afvoer grond

Tijdelijke brug afvoer grond en afvoerroute grond Rijswaardseveld Odijk

Tijdelijke brug afvoer grond en afvoerroute grond Rijswaardseveld Odijk