Terugblik inloopavond opknappen oevers Kromme Rijn

Ruim vijftig belangstellenden bezochten op woensdag 16 juli 2014 de inloopavond van het waterschap en de gemeente Bunnik. Onderwerp van deze avond: de vervanging van de beschoeiing (Lage oeverbekleding, bestaande uit vrijwel verticale wanden van hout, betonplaten of staal), de aanleg van natuurvriendelijke oevers en de daarmee samenhangende kap van bomen langs de oevers van de Kromme Rijn, tussen het Rijneiland in Odijk en het Wetstein Pfisterpark in Bunnik.

Er kwamen diverse vragen over de insteek van het plan en het nut en de noodzaak van het kappen van bomen. Ook het plan om al op 21 juli 2014 te starten met het kappen van bomen riep veel vragen op. Alle opmerkingen worden vastgelegd in een verslag, dat u hier vanaf 28 juli 2014 kunt lezen. Tijdens de avond hebben wethouder Rob Zakee en hoogheemraad (Lid van het dagelijks bestuur, vergelijkbaar met de wethouder van een gemeente. Heeft eigen portefeuille met onderwerpen en eigen geografisch aandachtsgebied) Guus Beugelink een aantal toezeggingen gedaan.

Toezeggingen

  1. De kap van bomen start niet op 21 juli 2014. Waterschap en gemeente hebben aangegeven bewoners de gelegenheid te geven nog te reageren op het plan tot 1 september 2014. Dat kan op de reactiepagina. Daarmee kunnen ook de bewoners die niet in de gelegenheid waren aanwezig te zijn, nog reageren. Ook bewoners die wel aanwezig waren, kunnen uiteraard nog reageren.
  2. Er worden bomen herplant. Dat willen waterschap en gemeente graag samen met de bewoners doen, bijvoorbeeld tijdens Boomplantdag.
  3. De bereikbaarheid en begaanbaarheid van het Rijnpad gaan er niet op achteruit.
  4. Op de website van het waterschap wordt het verloop van het proces bijgehouden en wordt een reactiepagina ingericht om bewoners in de gelegenheid te stellen te reageren op de ontwikkelingen.
  5. De op de inloopavond geregistreerde opmerkingen en vragen worden besproken. Daar wordt rechtstreeks een terugkoppeling van gegeven.

Vervolg

Bewoners kunnen nog tot 1 september 2014 reageren via de reactiepagina. Waterschap en gemeente gaan aan de hand van de reacties beoordelen hoe het vervolg eruit ziet. Dat wordt teruggekoppeld naar de bewoners tijdens een informatieavond in september 2014. Bewoners worden daar dan voor uitgenodigd.

Meer informatie

Wilt u reageren, dan kan dat via de reactiepagina. Heeft u nog vragen of wilt u meer informatie? Dan kunt u contact opnemen met Arjan Koerhuis (koerhuis.aj@hdsr.nl) of Herman Lokhorst (lokhorst.hm@hdsr.nl) van het waterschap. Zij zijn telefonisch bereikbaar via (030) 634 57 00.


Verslag inloopavond 16 juli

Hier leest u het verslag van de inloopavond van 16 juli 2014 en de overige vragen die gesteld zijn.