Onderlaag nieuwe wandelpad langs Kromme Rijn in Odijk /Bunnik aangepast

Het waterschap legt een nieuw wandelpad aan langs de aangelegde natuurvriendelijke oevers in Odijk /Bunnik. De fundering (onderlaag) voor dit pad is al aangebracht. Deze onderlaag zorgt voor een stabieler pad en een betere afvoer van water. Op deze onderlaag wordt nog een laag fijner puin geplaatst om een vlakker, beloopbaar pad te krijgen.

De onderlaag bestaat uit gebroken puin. Gebroken puin is gerecycled bouwafval. Dit materiaal moet voldoen aan kwaliteitseisen en mag een mate van verontreiniging bevatten. Het waterschap heeft geconstateerd dat er veel rommel in het gebroken puin zit en hierover vragen gekregen.

Momenteel wordt uitgezocht of het toegepaste puin aan de normen voldoet. Als dit niet zo is, worden de verontreinigingen verwijderd en/of wordt er nieuwe materiaal aangevoerd.
Afhankelijk van de weersomstandigheden wordt het pad halverwege maart weer open gesteld voor wandelaars.