Nieuwe betonnen brug op Kop Rijneiland Odijk geplaatst

Gepubliceerd op 23 april 2015

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden heeft een nieuwe betonnen brug geplaatst over de Kromme Rijn op de Kop van het Rijneiland in Odijk. Deze vervangt de eerder verplaatste stalen brug met houten leuningen, die nu bij de punt van het bosje achter de tennisbanen in Odijk ligt.

De nieuwe brug is breed genoeg, om er tractoren overheen te laten rijden om de oevers ten zuiden van Odijk te kunnen onderhouden. De plaatsing is onderdeel van het project aanleg natuurvriendelijke oevers Kromme Rijn.


brug Kop van Rijneiland Krommerijn Odijk