Inloopspreekuur aannemer tijdens aanleg natuurvriendelijke oevers Kromme Rijn in Odijk en Bunnik

Gepubliceerd op 7 november 2014

Vanaf maandag 10 november 2014 start aannemingsbedrijf Jos Scholman uit Nieuwegein met de aanleg van de natuurlijke vriendelijke oever lang de Kromme Rijn in Odijk en Bunnik. Eerst wordt de oude beschoeiing langs de oever weggehaald. De aannemer houdt wekelijks een inloopspreekuur op woensdagmiddag van 14.30 tot 15.30 uur, in zijn blauwgele bouwkeet op het kruispunt van de Singel met de Zeisterweg in Odijk. Omgevingsmanager René Stekelenburg is dan aanwezig om vragen te beantwoorden en/of een nadere toelichting op de (geplande) werkzaamheden te geven.
Het eerste spreekuur is op woensdag 12 november a.s.

Mogelijke overlast

Het werk wordt voor een groot gedeelte uitgevoerd binnen de bebouwde kom. Hierdoor kunnen omwonenden af en toe enige overlast ervaren, bijvoorbeeld van de zaagwerkzaamheden. Gedurende de werkzaamheden zal de overlast zoveel mogelijk worden beperkt.