Bomenkap Bunnik en Odijk: reacties

De beschoeiing (Lage oeverbekleding, bestaande uit vrijwel verticale wanden van hout, betonplaten of staal) langs de oevers van de Kromme Rijn tussen het Rijneiland in Odijk en het Wetstein Pfisterpark in Bunnik wordt vervangen. Om dit te realiseren worden er op diverse plaatsen bomen gekapt.

Dit onderwerp leeft bij de bewoners in Odijk en Bunnik, zo is gebleken. Tijdens een druk bezochte inloopavond hadden zij de mogelijkheid om plannen in te zien, vragen te stellen en te reageren. Ook zijn er een aantal toezeggingen gedaan. Bewoners konden tot 1 september 2014 reageren op deze pagina.

De reacties en de antwoorden daarop vindt u in het blokje aan de rechterkant.


Reactie waterschap op vragen inwoners via reactiepagina, e-mail of telefonisch

Update 5 september 2014

Antwoorden op reacties die via reactiepagina zijn geplaatst van 14 augustus  t/m 1 september 2014

Onderaan dit blokje vindt u de vragen/opmerkingen die bewoners via de reactiepagina hebben geplaatst van 14 augustus tot en met 1 september 2014 en de antwoorden daarop van waterschap en gemeente (in het groen).

Update 14 augustus 2014

De volgende informatieavond vindt, in tegenstelling tot eerdere berichten, plaats op dinsdag 23 september 2014. Locatie volgt nog

Update 14 augustus 2014

Antwoorden op reacties die via reactiepagina zijn geplaatst van 6 tm 13 augustus 2014

Onderaan dit blokje vindt u de vragen/opmerkingen die bewoners via de reactiepagina hebben geplaatst tussen 6 tot en met 13 augustus 2014 en de antwoorden daarop van het waterschap (in het groen).

Update 5 augustus 2014

Antwoorden waterschap op vragen bewoners via reactiepagina van 21 juli tot en met 2 augustus

Onderaan dit blokje vindt u de vragen/opmerkingen die bewoners via de reactiepagina hebben geplaatst tussen 21 juli en 2 augustus 2014 en de antwoorden daarop van het waterschap (in het groen).

Update 29 juli

Verslag inloopavond 16 juli 2014 en overige vragen tot en met 29 juli 2014

Lees hier het verslag van de inloopavond van 16 juli, aangevuld met de overige vragen tot en met 29 juli, die telefonisch en per e-mail zijn gesteld.