Aanleg kanovlonders bij natuurvriendelijke oevers Kromme Rijn in Odijk en Bunnik

Op dit moment is de aannemer volop bezig met de aanleg van kanovlonders in Odijk en Bunnik. In Odijk komen ze bij de punt van het Rijneiland, bij het Rijnpad en bij de ijsbaan. De kano-aanlegsteiger in het Wetstein Pfisterpark is al aangelegd. Ernaast ligt een helling voor de maaiboot van het waterschap.  
De werkzaamheden aan de beschoeiing (Lage oeverbekleding, bestaande uit vrijwel verticale wanden van hout, betonplaten of staal) zijn bijna klaar. Daarom gaat het peil van de Kromme Rijn op vrijdag 20 maart weer omhoog. Daarna gaat de aannemer verder met werkzaamheden die ‘op het droge’ uitgevoerd moeten worden.

Brug Rijneiland Odijk

Ook wordt er nog een brug aangelegd op het Rijneiland in Odijk, om de oevers ten zuiden van Odijk te kunnen onderhouden. Op maandag 30 maart 2015 begint de aannemer met de bouw van deze brug.

Verplaatsen voetgangersbrug

Op de plek waar de nieuwe brug komt, ligt nu nog een voetgangersbrug. Deze brug wordt verplaatst naar de punt van het bosje achter de tennisbanen. Hierdoor is het straks mogelijk om over te steken naar het Rijnpad en een rondje te lopen.

Voorziening bedrijventerrein de Rumpst

Op bedrijventerrein de Rumpst wordt nog een constructie aangelegd om met een kraan plantenresten uit de Kromme Rijn te halen, als de oevers gemaaid zijn. Dat gebeurt gemiddeld één keer per jaar. Deze voorziening lag voorheen bij de ijsbaan in Bunnik.