Aangepaste plannen oevers Kromme Rijn in Odijk en Bunnik positief ontvangen

Gepubliceerd op 26 september 2014

Gezamenlijk persbericht

Zo’n 60 inwoners waren op 23 september 2014 aanwezig bij de tweede informatiebijeenkomst over het opknappen van oevers langs de Kromme Rijn in Bunnik en Odijk. Waterschap en gemeente presenteerden de aangepaste plannen, onder leiding van burgemeester Hans Martijn Ostendorp. Er worden in totaal 84 bomen minder gekapt, het Rijnpad in Odijk wordt op slechts drie locaties verlegd en het pad bij de tennisbaan in Odijk wordt doorgetrokken.

Inbreng bewoners bij herplant bomen

Wethouder Zakee: “Vorige week tijdens de raadsvergadering heb ik al aangegeven dat we 60 bomen extra kunnen sparen. Het resultaat werd dinsdagavond door de aanwezigen zeer gewaardeerd. De vele reacties van onze inwoners hebben daarin een grote rol gespeeld.
Voor compensatie van de te kappen bomen herplanten we zo’n 50 bomen. De gemeente wil dit graag samen met inwoners en/of scholen doen. Geïnteresseerden kunnen zich bij de gemeente aanmelden via het contactformulier op www.bunnik.nl. of bellen met Walter Jaaltink.”

Nieuw wandelpad nabij tennisbanen

Hoogheemraad (Lid van het dagelijks bestuur, vergelijkbaar met de wethouder van een gemeente. Heeft eigen portefeuille met onderwerpen en eigen geografisch aandachtsgebied) Guus Beugelink: “Wij hebben het plan dankzij de inbreng van de bewoners, op onderdelen aangepast. Er is geen sprake van dat de begaanbaarheid van het Rijnpad slechter wordt. Op de drie plaatsen waar het pad moet worden verlegd, komt minstens een gelijkwaardige kwaliteit terug. Dat is vanaf het begin ons uitgangspunt geweest.
Verder vervangen we het bruggetje op de kop van het Rijneiland, dat te licht is voor onderhoudsvoertuigen, door een zwaardere brug. Het huidige bruggetje verplaatsen we naar de andere zijde van het Rijneiland. Het pad bij de tennisbanen wordt doorgetrokken langs de Kromme Rijn, zodat bewoners een rondje kunnen lopen. Dit pad wordt door het ‘bos’ aangelegd, waardoor er op dat traject meerdere bomen worden gekapt. Het gaat hier vooral om dunnere bomen.
Ook zijn we bereid een vis- en/of kanosteiger aan te leggen, op voorwaarde dat het onderhoud plaatsvindt door derden.”

Start werkzaamheden

Vooruitlopend op de graafwerkzaamheden start een hoveniersbedrijf in oktober 2014 met het kappen van de bomen. Deze te kappen bomen worden vooraf gemerkt. Nadat de bomen zijn gekapt, begint de aannemer in november met de graafwerkzaamheden. De werkzaamheden duren naar verwachting tot april 2015. Waterschap en gemeente informeren de inwoners via hun websites en de gemeentepagina.

Verzoeken

Tijdens de informatieavond is een aantal verzoeken gedaan. Het gaat bijvoorbeeld om aanlegplaatsen voor kano’s, een wandelpad naar het historische bruggetje nabij de Rijnseweg en een wandelpad langs de Paardenwei in Odijk. Waterschap en gemeente gaan nu onderzoeken of deze wensen te realiseren zijn. De terugkoppeling vindt plaats via de gemeentepagina en de beide websites.

Het verslag van de avond staat vanaf woensdag 1 oktober 2014 op de website van het waterschap en de gemeente. Voor een indruk van het eindresultaat kunnen geïnteresseerden in het gemeentehuis negen voor- en na-foto’s bekijken. Die staan ook op www.hdsr.nl/oeverskrommerijn