Provincie en waterschap blijven investeren in Kromme Rijn

Gepubliceerd op 6 juli 2012

De provincie Utrecht en Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden blijven de komende jaren investeren in het Kromme Rijngebied. Daarom ondertekenden gedeputeerden Bart Krol en Ralph de Vries en hoogheemraad (Lid van het dagelijks bestuur, vergelijkbaar met de wethouder van een gemeente. Heeft eigen portefeuille met onderwerpen en eigen geografisch aandachtsgebied) Guus Beugelink de Samenwerkings-overeenkomst Synergieproject Duurzame Inrichting Kromme Rijn. Synergieprojecten zijn projecten die zowel natuur- als waterdoelen dienen en hiervoor ook subsidie krijgen van het Rijk.

Het project bij de Kromme Rijn loopt al enkele jaren. In de Samenwerkingsovereenkomst verdelen provincie en waterschap de rollen binnen het project en bevestigen zij hun financiële bijdrage.

De gemeenten Bunnik, Utrecht en Wijk bij Duurstede zijn betrokken bij de uitvoering van maatregelen, zoals de aanleg van natuurvriendelijke oevers langs de Kromme Rijn.