Opknappen oevers Kromme Rijn in Odijk en Bunnik

De oevers langs de Kromme Rijn tussen het Rijneiland in Odijk en het Wetstein Pfisterpark in Bunnik zijn natuurvriendelijk ingericht. Ze waren dringend aan vervanging toe. De werkzaamheden zijn vrijwel afgerond.

Aanleg natuurvriendelijke oevers Kromme Rijn JS _BD47777

Aanleg natuurvriendelijke oevers

Beschoeiing in slechte staat langs Kromme Rijn, nabij Rijnpad in Odijk
Dit was de oude beschoeiing (Lage oeverbekleding, bestaande uit vrijwel verticale wanden van hout, betonplaten of staal) nabij het Rijnpad in Odijk

Waarom een natuurvriendelijke oever

De werkzaamheden zijn onderdeel van een programma om de Kromme Rijn een meer natuurlijk karakter te geven en de waterkwaliteit te verbeteren. Een natuurvriendelijke oever is een flauw aflopende waterkant, waarin het goed toeven is voor waterplant en dier.
In Werkhoven, Cothen en Wijk bij Duurstede liggen al natuurvriendelijke oevers.

Bij de totstandkoming van het plan is nadrukkelijk rekening gehouden met alle andere belangen, zoals cultuurhistorie, landschappelijke inpassing en het behoud van waardevolle begroeiing.

Werkzaamheden

De bestaande beschoeiing is verwijderd en vervangen door een onderwaterbeschoeiing. Dat is meer duurzaam en veel goedkoper dan hardhout. Achter de beschoeiing is de natuurvriendelijke oever gegraven. De breedte van de oever varieert van een halve meter tot vele meters. Ook is het Rijnpad op drie plaatsen verlegd en is er een nieuw wandelpad aangelegd, door het bestaande pad vanaf de tennisbanen door te trekken langs de Kromme Rijn.

Samenwerking

De natuurvriendelijke oevers zijn aangelegd in samenwerking met de gemeente Bunnik, de provincie Utrecht, Utrechts Landschap, Staatsbosbeheer en particuliere grondeigenaren.

Deze partijen zijn ook betrokken bij het inrichtingsplan. Dit plan is samen met, de gemeente, de provincie, stichting Het Utrechts Landschap en de overige grondeigenaren opgesteld.

Meer informatie

Voor vragen kunt u contact opnemen met Arjan Koerhuis (koerhuis.aj@hdsr.nl) of Herman Lokhorst (lokhorst.hm@hdsr.nl) van het waterschap. Zij zijn telefonisch bereikbaar via (030) 634 57 00.

Kromme Rijn, bloeiende planten en beschoeiing onder water
Kromme Rijn, bloeiende planten en beschoeiing onder water


Fotoimpressie van de situatie voor en na de aanleg van de natuurvriendelijke oever

Terugblik op informatieavond 23 september 2014

Tijdens deze avond lichtten waterschap en gemeente onder meer toe wat er is gedaan met de inbreng van inwoners. Ook zijn kaarten met bomen die blijven behouden gepresenteerd. U ziet ze hieronder. Het verslag van de avond kunt u hieronder lezen.

Overzicht deelgebieden. Op de kaartjes hieronder ziet u per deelgebied welke bomen zijn gespaard

overzicht deelgebieden

Deelgebied 1, De Rumpst

Deelgebied 1, De Rumpst

Terugblik inloopavond 16 juli 2014

Op woensdag 16 juli was er in Odijk een inloopavond waarbij omwonenden tekeningen konden inzien en vragen konden stellen. Wat is er toegezegd en hoe gaat het nu verder? Lees hieronder het verslag.

Reacties op dit onderwerp

Tijdens een speciale inloopavond op 16 juli jl. konden omwonenden tekeningen van de plannen bekijken en vragen stellen. Bewoners konden hierop tot 1 september 2014 reageren via de reactiepagina.