Liveblog

In deze liveblog volgt u van moment tot moment de ontwikkelingen rondom de droogte in de zomer van 2022 in het gebied van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden.

Ook deze week zet de droogte verder door. Het huidige neerslagtekort van 224 millimeter is groter dan in de 5 procent droogste jaren. Zojuist is tijdens een persconferentie duidelijk geworden dat het landelijke crisisteam voor de droogte vandaag is opgeschaald. Minister Harbers (Infrastructuur en Waterstaat) schrijft vandaag aan de Tweede Kamer dat de waterverdeling vanaf nu bij het Managementteam Watertekorten (MTW) ligt.

Nog goed beheersbaar

In het grootste deel van Nederland is de huidige situatie wat betreft wateraanvoer en waterkwaliteit nog beheersbaar. Ook ons watersysteem functioneert vooralsnog goed en de waterkwaliteit en keringen zijn nog op orde. We wachten af welke maatregelen het MTW neemt en bekijken welke invloed deze maatregelen op ons gebied hebben. Zodra daar meer duidelijkheid over is, communiceren we daarover onder andere op dit liveblog.

Wees zuinig met water

Het is nog steeds erg belangrijk dat agrariërs en fruittelers het onttrekken van oppervlaktewater onderling afstemmen. En dat beregenen plaatsvindt op momenten dat de verdamping het kleinst is. Mede op die manier kunnen wij het waterpeil op orde houden. Maar de oproep tot wijs omgaan met waterverbruik beperkt zich niet tot agrariërs en fruittelers. Ook wij steunen de oproep aan iedereen om op dit moment zuinig om te gaan met water! Wil je meer lezen over droogte? Bekijk dan ook de informatie over droogte op de website van de Unie van Waterschappen.

Gemaal de Aanvoerder draait weer op volle toeren. Eén van de vijzels ging een week geleden kapot, maar inmiddels is deze weer hersteld. Dat betekent dat het gemaal weer op eigen kracht het zoetwater naar het westen kan pompen.

Gemaal de Aanvoerder

Bij de inlaat in Wijk bij Duurstede hebben we een tijdelijke pompinstallatie geplaatst. Daarmee pompen we water de Kromme Rijn in zodat daar het waterpeil op niveau blijft.

Pomp inlaat Wijk bij Duurstede

De verwachting is dat de Rijn nog verder zal dalen. Na een kleine opleving komende week, daalt de afvoer tot extreem lage waarden. Vooralsnog kunnen we met extra pompen het water op peil houden in ons gebied, maar we blijven de situatie goed monitoren.

Droogte 2022

De meest droogtegevoelige locaties van onze keringen inspecteren we wekelijks. Tot op heden zijn er geen problemen aangetroffen en liggen de dijken er nog prima bij.

Afgelopen week is één van de vijzels van Gemaal De Aanvoerder stukgegaan. Om de wateraanvoer naar het westen niet te stoppen, zijn er tijdelijke pompen geplaatst. Vrijdag 29 juli wordt de vijzel gerepareerd, zodat het gemaal vanaf dit weekend weer optimaal werkt.

Gemaal De Aanvoerder

Bij gemaal Caspargauw draaide al een tijdelijke pomp om voldoende water richting de Kromme Rijn te krijgen. Daar is een tweede pomp bijgezet die inmiddels actief is. De maatregelenkaart bij dit liveblog is bijgewerkt.

Tijdelijke pomp Caspargauw

In verband met de droogte hebben we op verschillende locaties in ons gebied noodpompen geplaatst om het water op peil te houden. Daarnaast hebben we pompen klaargezet op diverse locaties om in te kunnen zetten wanneer nodig. Op het kaartje op deze pagina zijn alle maatregelen terug te zien.

Droogtemaatregelen

De komende 10 dagen blijft het droog en valt er weinig tot geen neerslag in het stroomgebied van de Rijn. De rivierstand blijft laag, al wordt wel verwacht dat de rivier niet veel verder meer zal zakken. Het blijft wachten op neerslag om de waterstand in de rivier weer te laten stijgen.

Er lijkt nog weinig verbetering op komst voor de droogte. De aanvoer van zoetwater vanuit de Rijn blijft ook de komende weken laag (900 m3/s, waar 1200 m3/s de minimale waarde bij normaal) en van noemenswaardige neerslag is vooralsnog geen sprake. Daarmee blijft het erg droog, ook in ons gebied.

Afgelopen weekend is één van de vijzels van gemaal De Aanvoerder stukgegaan. Daarvoor zijn tijdelijke pompen geplaatst, die de aanvoer van zoetwater naar het westen op peil moeten houden. Naar verwachting is het gemaal eind deze week gerepareerd en kunnen de noodpompen weer gedemonteerd worden.

Noodpompen gemaal De Aanvoerder

Een terugkomende vraag is hoe lang de Klimaatbestendige WaterAanvoer (KWA) nodig is. En dan vooral met het oog op het vaarverbod op de Leidsche Rijn en de omleidingsroute die daarom geldt. Het antwoord hierop is moeilijk te geven. Voor het afschalen van maatregelen is het noodzakelijk dat de Rijn meer water aanvoert. En daarvoor is een flinke hoeveelheid neerslag nodig, zowel in het buitenland als hier. Voor de komende weken ziet het er niet naar uit dat het water in de rivier flink zal stijgen. Waarmee de maatregelen nog nodig zijn.

Bij de inlaat van de Kromme Rijn bij Wijk bij Duurstede hebben we afgelopen weekend een pomp bijgeplaatst. Hiermee zorgen we ervoor dat er voldoende water de Kromme Rijn inkomt.

De regen van gisteren (21 juli) was welkom, maar zet geen zoden aan de dijken om de droogte echt te verdrijven. De verwachting is dat het de komende weken erg droog blijft en dat de wateraanvoer vanuit de Rijn verder zal dalen. Een update rond de droogtemaatregelen die we nemen.

We zetten op diverse plaatsen inmiddels noodpompen in om de waterpeilen op orde te houden. Onder andere bij de Voorhavendijk van de Irenesluis en gemaal Caspargouw. Ook gaan we een pomp bijplaatsen bij de Irenesluis Zuid om genoeg water aan te voeren voor de fruitteelt voor het oosten van het Eiland van Schalkwijk. Vooralsnog lukt het met deze pompen om voldoende water in ons beheergebied te krijgen, ondanks de lage rivierstanden.

Noodpompen actief

Bij gemaal Caspargouw treffen we voorbereidingen voor extra pompcapaciteit om de Kromme Rijn van voldoende water te voorzien. Hiervoor plaatsen we een tweede noodpomp waarvoor we de Kanaaldijk-Noord (tussen 't Goy en Cothen) moeten afsluiten. Zolang de pomp nodig is, zal de weg afgesloten blijven. Omrijden kan via Nachtdijk - Tuurdijk - Smidsdijk - Hoeksedijk.

Afsluiting caspargouw

De dijken in ons gebied hebben vooralsnog geen last van de droogte. Er is nog geen sprake van scheurvorming en inspecties door het dijkleger zijn dan ook niet nodig. Wel controleren we wekelijks preventief een aantal locaties waar we weten dat er scheurvorming kan ontstaan in de dijken als gevolg van droogte.

Op een paar locaties is blauwalg in het water aangetroffen. Onder andere bij het hondenstrand in Houten en in het Leidsche Rijngebied. Wanneer we blauwalg aantreffen plaatsen we in samenwerking met betreffende gemeentes waarschuwingsborden. Ga daar dan niet het water in, totdat de blauwalg is verwijderd. En zie je zelf blauwalg in het water en staat er nog geen bord, laat het ons dan weten via het Meldingsloket.

Blauwalg

In Wijk bij Duurstede treffen we voorbereidingen bij de inlaat onder de Voorhavendijk om bij verder dalende waterstanden voldoende water te kunnen inlaten. Daarvoor leggen we een ponton neer om water aan te kunnen zuigen, dat vervolgens verder het gebied in kan worden gepompt. Voor nu nog niet nodig, maar we maken ons gereed om snel te kunnen handelen als dat wel nodig is.

Voorbereidingen Irenesluis

Nu we extra water naar het westen pompen via onder andere Gemaal De Aanvoerder stroomt de Leidsche Rijn wat sneller dan normaal en in tegengestelde richting. Bij de Haanwijkersluis in Harmelen is dit goed te zien. Bewegende beelden staan naast dit blog.

Harmelen

We voeren inmiddels flink wat zoetwater aan richting het westen via het Noordergemaal, gemaal De Aanvoerder en inlaten vanuit de Lek. Tegelijkertijd nemen we ook maatregelen in ons eigen gebied om het water in de sloten en de Kromme Rijn op peil te houden.

De waterstand in de Rijn is laag. Daarom moeten we extra moeite doen om onze eigen waterpeilen in stand te houden. Hiervoor zetten we noodpompen in op verschillende locaties. Zo zorgen we voor voldoende water in onze slootjes en de Kromme Rijn.Noodpompen voor droogte

Een lange periode van droogte kan gevolgen hebben voor de dijken. Vooralsnog is er geen sprake van problemen. Wel blijven we de situatie goed monitoren, voor het geval er actie nodig is.

Het is belangrijk om in deze droge periode verstandig om te gaan met water. (Fruit)telers roepen we op om niet te beregenen in de middag in verband met hoge verdamping en onderling af te stemmen wie wanneer beregent. En voor iedereen geldt: wees wijs met water. Sproei je tuin alleen na zonsondergang, douche zo kort mogelijk en gebruik het water in je zwembadje zo lang mogelijk. Lees het hele bericht elders op onze site.

Gemaal De Aanvoerder in werkingVandaag om 12.00u is Gemaal De Aanvoerder aangezet. Vanaf dat moment pompen we 7000 liter per seconde de Leidsche Rijn in om West-Nederland van voldoende zoetwater te voorzien. Daarmee wordt verzilting in dat deel van het land tegengegaan. De Aanvoerder is onderdeel van de Klimaatbestendige WaterAanvoer, een samenwerking van vier waterschappen en Rijkswaterstaat.

Het aanzetten van het gemaal gaat gepaard met het sluiten van de sluisdeuren richting het Amsterdam-Rijnkanaal. Er geldt vanaf nu een vaarverbod tussen het gemaal en de Haanwijkersluis in Harmelen. Het is helaas nog niet te zeggen tot hoelang dit vaarverbod geldt. Omvaren kan via de Hollandsche IJssel.

De Leidsche Rijn is al geen officieel zwemwater, maar nu is het extra goed uitkijken mocht je toch het water in gaan. Doordat we flink veel water aanvoeren naar het westen, is er een sterkere stroming op de Leidsche Rijn. Zeker in de buurt van stuwen en gemalen is het gevaarlijk om toch het water in te gaan. We roepen iedereen op dit dus niet te doen. Zwem alleen op officiële zwemlocaties.

Met het aanzetten van gemaal De Aanvoerder in Utrecht Leidsche Rijn op maandag 18 juli om 12.00 uur gaat de aanvoer van extra zoetwater naar het westen van Nederland officieel van start. Vanaf dan is er ook een vaarverbod op de Leidsche Rijn van kracht vanaf het Amsterdam-Rijnkanaal tot de Haanwijkersluis in Harmelen. Lees meer in het persbericht over de Klimaatbestendige Water Aanvoervoorziening (KWA).

Op de Leidsche Rijn, tussen het Amsterdam-Rijnkanaal en de Haanwijkersluis in Harmelen, is vanaf maandag 18 juli 12.00 uur een vaarverbod van kracht in verband met de aanvoer van zoetwater naar het westen van Nederland. Donderdag 14 en vrijdag 15 juli voorzien we alle boten die nu in dit gedeelte aangemeerd liggen van een flyer met informatie over de consequenties van dit verbod. Bent of kent u een eigenaar van een boot die hier aangemeerd ligt? En wilt u de komende weken gaan varen? Dan is het zaak om uw boot buiten dit gebied neer te leggen. Helpt u ons om alle eigenaren van boten op dit deel van de Leidsche Rijn te informeren? Lees meer in Vaarverbod Leidsche Rijn en beperkt schutten in Bodegraven