Hoogwater Neder-Rijn en Lek

Update 22 januari 2018, 17.45 uur

Nogmaals hoogwater op Neder-Rijn en Lek

Voor de tweede keer deze maand stijgt het waterpeil in Neder-Rijn en Lek. Komend weekend wordt de hoogste stand van 14.50 m in Lobith verwacht. Dat is zo’n 15 centimeter lager dan eerder deze maand. De Stichtse Rijnlanden treft daarom maatregelen:

  • De pomp die draaide bij de Bosschenwaarden in Wijk bij Duurstede om de uiterwaard weer droog te pompen is uitgezet. Die is niet zinvol nu het water weer stijgt.
  • Een aannemer is in opdracht van het waterschap sinds vrijdag bezig met het verwijderen van grof drijfvuil, zoals boomstammen en dergelijke, langs de Lekdijk. Die kunnen de dijk beschadigen.
  • Eind deze week zullen medewerkers van het waterschap de Lekdijk weer inspecteren per auto.
  • Ook wordt het waterpeil van de sluiskom in Vreeswijk (Nieuwegein) opgezet.

Update 15 januari 2018, 16.30 uur

Waterstanden dalen, extra maateregelen niet meer nodig

De waterstanden op de Neder-Rijn en de Lek dalen. De extra maatregelen die het waterschap de afgelopen weken had genomen, zoals de dagelijkse inspecties van de dijk, zijn niet meer nodig. De komende dagen zullen de uiterwaarden die onder zijn gelopen droog vallen of actief droog worden gepompt. Dit laatste is bijvoorbeeld het geval bij de Bosscherwaarden bij Wijk bij Duurstede.

Om tegendruk te geven aan het hoge water op de Lek was het peil in de sluiskommen bij Wijk bij Duurstede en Vreeswijk opgezet. Het peil in de sluiskom van Wijk bij Duurstede is weer op het normale  niveau. Het peil in de sluiskom van Vreeswijk daalt mee met het peil van de Lek.

Nazorg

De komende periode zullen medewerkers van het waterschap kijken hoe de zomerkaden het hoogwater hebben doorstaan. Als het nodig is, zullen herstelwerkzaamheden worden uitgevoerd.

Het waterschap is ook alert op drijfvuil dat is meegevoerd met het hoge water. Op plekken waar het tegen de dijk aanligt, kan het de dijk schaden. Ook kan het vuil in de weg liggen bij een eventueel volgend hoog water.

Het waterschap roept eigenaren van percelen langs de dijk op om klein drijfvuil met de hand te verwijderen. Het verwijderen van grote stukken drijfvuil met groot materieel is op dit moment geen goed idee omdat dit de kwetsbare grasmat zal beschadigen.

Update 11 januari 2018, 10.30 uur

Hoogwaterpiek passeert ons gebied

De hoogste piek van het water is vanmorgen ons gebied gepasseerd, vanochtend om 9.00 uur in Amerongen en om 6.00 uur in Nieuwegein (dit heeft te maken met de invloed van eb en vloed op het waterpeil in de Lek). De hoogste waterstand was bij Nieuwegein 3.53 m +NAP. Het water is inmiddels alweer aan zakken.

Update 9 januari 2018, 17.30 uur

Hoogwaterpiek wordt donderdag in ons gebied verwacht

Woensdag 10 januari wordt de hoogste waterstand in Lobith verwacht; deze arriveert naar verwachting donderdagochtend vroeg in ons gebied. We blijven alert; de gehele Neder-Rijn en Lekdijk tussen Amerongen en Schoonhoven wordt elke dag geïnspecteerd.

Update 8 januari 2018, 13.30 uur

Mobiele pomp uitgezet

Vandaag zetten we de mobiele pomp in de uiterwaard Bosscherwaarden (Lekdijk) ter hoogte van Wijk bij Duurstede uit. De pomp is afgelopen donderdag 4 januari jl. geplaatst om het moment zo lang mogelijk uit te stellen dat er water tegen de dijk komt te staan. Vanwege het stijgende waterpeil kan de pomp de uiterwaard niet meer droog houden. Daarom is de pomp nu niet langer zinvol en wordt weggehaald.

Er loopt nu water over de zomerkade de uiterwaard Bosscherwaarden in. Die is daarvoor bedoeld. In het najaar zijn hier onderhoudswerkzaamheden geweest aan de dijk. Het talud is minder steil gemaakt en is er een nieuwe toplaag van klei aangebracht. Op dit stukje groeit nog geen gras, wat de dijk extra beschermt. Dit levert geen probleem op voor de veiligheid, omdat de dijk zelf sterk genoeg is.

De nieuw aangebrachte kleilaag kan wat uitzakken, als er water tegen de dijk aan komt te staan. Mocht dit gebeuren dan herstelt het waterschap de nieuwe kleilaag als het water weer gezakt is.

Verder blijft het waterschap de dijk dagelijks inspecteren.

Update 7 januari 2018, 15.55 uur

Nog geen maatregelen nodig in uiterwaarden bij Elst, Amerongen en Wijk bij Duurstede

We zetten de inlaten (coupures) in de zomerkade van de Neder-Rijn en Lek bij de Elster Buiterwaard, de Amerongse Bovenpolder en de Lunenburgerwaarden nog niet open op maandag 8 januari 2018. In verband met de voorspellingen van de waterstand bij Lobith zijn deze maatregelen nog niet nodig.

We bekijken de situatie per dag.

Update 5 januari 2018, 16.25 uur

Mogelijk maatregelen in uiterwaarden bij Elst, Amerongen en Wijk bij Duurstede

Naar verwachting zetten we vanaf maandag 8 januari 2018 de inlaten (coupures) in de zomerkade van de Neder-Rijn en Lek bij de Elster Buiterwaard, de Amerongse Bovenpolder en de Lunenburgerwaarden open. Hierdoor kan het water gecontroleerd de uiterwaarden instromen en voorkomen we schade aan de zomerkade. Het waterschap besluit zondag 7 januari 2018 of deze maatregelen nodig zijn. Dat hangt af van de hoogte van de waterstand bij Lobith op dat moment. Ter voorbereiding voert het waterschap vandaag een inspectie uit naar aanwezig vee en materieel in de uiterwaarden. We vragen eigenaren om hun vee en materiaal dit weekend weg te halen.

Het waterschap besluit maandag 8 januari 2018 of er ook op andere plaatsen inlaten in de zomerkades opengezet moeten worden.

Waterpeil kom Wijk bij Duurstede verhoogd

Vanmiddag hebben we in Wijk bij Duurstede het waterpeil van de kom achter de inlaat van de Kromme Rijn verhoogd. Door het verhogen van het waterpeil in deze kom wordt tegendruk geboden aan het stijgende Lekwater. De inlaten van de kom worden gedeeltelijk gesloten.

Update: 5 januari 2018, 10.50 uur

In verband met de stijgende waterstanden van de Neder-Rijn en Lek adviseert het waterschap mensen hun vee weg te halen uit de uiterwaarden. De verwachting is dat het water de komende dagen verder stijgt, waardoor er water in de uiterwaarden kan lopen.

Update: 4 januari 2018, 18.05 uur

De Stichtse Rijnlanden neemt een aantal voorzorgsmaatregelen in verband met de stijgende waterstanden van de Neder-Rijn en Lek. We inspecteren de dijk één keer per dag. We kijken onder andere of er geen voorwerpen liggen die de dijk kunnen beschadigen, zoals drijfhout.

Ook plaatsen we vanavond 4 januari 2018 preventief een mobiele pomp in de uiterwaarden van de Lekdijk ter hoogte van de Bosscherwaarden in Wijk bij Duurstede. Deze tijdelijke maatregel is nodig, om te voorkomen dat er water tegen de dijk komt te staan. In het najaar zijn hier onderhoudswerkzaamheden geweest aan de dijk. Op dit stukje groeit nog geen gras, wat de dijk extra beschermt. Met de pomp voorkomen we dat de nieuw aangebrachte kleilaag weg kan spoelen. Komend voorjaar zaait het waterschap hier weer gras in.

Daarnaast zet het waterschap vrijdag 5 januari 2018 het peil in de sluiskolk van de Oude Sluis in Vreeswijk op, om tegendruk te bieden aan het Lekwater.

Geen gevaar voor Lekdijk

Voor de Lekdijk - de primaire dijk die een groot deel van het gebied van De Stichtse Rijnlanden beschermt tegen hoog water in de Nederrijn/Lek- vormen de waterstanden die de komende dagen verwacht worden geen gevaar. Ter vergelijking met de hoog watersituatie in 1995: de waterstand bij Lobith bedroeg toen NAP + 16.74 meter bij Lobith. De verwachte hoogste waterstand bij Lobith op 10 januari 2018 is NAP + 14.75 m.


Het hoge water in beeld

Zonsondergang op de Lek
De Oude Sluis is gesloten
Hoogwater op de Lek
Hoge waterstanden
Hoog water bij Wijk bij Duurstede
Hoogwater bij Vreeswijk

De dijkgraaf over het hoge water

Dijkgraaf Patrick Poelmann

In het programma UVandaag op RTV Utrecht lichtte Patrick Poelmann op maandag de stand van zaken rond het hoge water in onze regio toe

> Uitzending bekijken (fragment Patrick Poelmann start op 1:29)

Alarmnummer

Het waterschap is 24 uur per etmaal bereikbaar via (030) 634 57 00