Wie is eigenaar van de kaden?

Dat verschilt, sommige delen zijn in eigendom van het waterschap, andere zijn van particulieren of andere overheden. Het waterschap is eigenaar van zo’n 20% van de regionale keringen. In de legger van regionale waterkeringen staat wie de eigenaar is.