HDSR

Zoeken
Zoek op alfabet

Wie bepaalt aan welke eisen een dijk/kade moet voldoen?

Voor de primaire waterkeringen is dat het Rijk; voor de regionale keringen de provincie en voor de overige keringen het waterschap zelf.