HDSR

Zoeken
Zoek op alfabet

Hoe vaak controleren jullie regionale keringen?

De groene keringen (keringen waar geen weg overheen loopt en die gevoelig zijn voor droogte) worden tweemaal per jaar te voet geïnspecteerd. De muskusrattenbestrijders zijn daarnaast ook alert op beschadigingen aan de waterkeringen