HDSR

Zoeken
Zoek op alfabet

Hoe meten jullie of de kering stevig is?

Dat is lastig te meten. De dijkbeheerders baseren hun oordeel op een combinatie van factoren: metingen (boringen en seismisch onderzoek van de samenstelling van de dijk en de ondergrond) en een visuele inspectie van de grasmat, scheuren etc. Eenmaal per zes jaar worden de primaire waterkeringen getoetst. De resultaten staan in de toetsingsrapportages (link naar pagina Veilige dijken>regionale waterkeringen). In 2012 is daarnaast de pilot Livedijk (link) gestart, in deze pilot worden sensoren direct in ondermeer de Grechtdijk geplaatst om de stabiliteit te meten.