Hoe kan het waterschap de schade van een overstroming beperken?

Door de watergang af te sluiten en zo het boezemwaterstelsel in kleinere stukken op te delen. Daarvoor zijn op verschillende plekken ‘compartimenteringskunstwerken’ gebouwd: sluisdeuren, schotten of schotbalken sluiten de watergang af. Zo wordt voorkomen dat het gehele boezemstelsel leegloopt in een polder.