Vee mag weer op dijken, daar waar het kan

Gepubliceerd op 23 augustus 2018

De extreme droogte is voorbij en de regen heeft ervoor gezorgd dat de grasmat op de dijken herstelt. Op veel plaatsen staat er weer voldoende gras op de dijken. Daarom mogen agrariërs, daar waar het kan, vanaf vandaag hun vee weer op de dijken laten grazen. Het gaat daarbij om de dijken langs de Lek en langs de boezemwatergangen.

Herstel grasmat blijft aandachtspunt

Agrariërs zijn verantwoordelijk voor het goed onderhouden van de grasmat. Als het herstel van de grasmat niet in gevaar komt, mogen ze hun vee weer op de dijk laten grazen tot 1 november a.s. Percelen waar nog veel dorre plekken in zitten en/of waar het gras nog nauwelijks is gegroeid, mogen nog niet worden beweid. Het herstel van de grasmat blijft een aandachtspunt, omdat het droog blijft de komende periode.

Beschermlaag

De grasmat dient als beschermlaag van de dijk in tijden van hoogwater. Daarom is het van belang dat het wortelstelsel van de grasmat niet aangetast wordt door begrazing. Dijken zijn van groot belang voor de waterveiligheid. Hoe minder schade door het jaar heen ontstaat, hoe minder herstelwerkzaamheden nodig zijn om de dijken in goede conditie te houden.