Waterschap plaatst tijdelijke dam en pomp bij Polsbroek

Gepubliceerd op 15 augustus 2018

Vanmorgen zijn in de polder ten zuiden van Polsbroek een tijdelijke dam en pomp geplaatst.

De aanvoer van extra zoet water naar West-Nederland (KWA) via gemaal De Koekoek, loopt langs de polder ten zuiden van Polsbroek. Als gevolg van opstuwing van water bij stuw Slangeweg (2) is het peil in deze polder ongeveer 20 cm hoger dan normaal. Om een verdere peilstijging te voorkomen, sluit het waterschap dit peilgebied tijdelijk af van de KWA-route. Dat gebeurt door het plaatsen van een tijdelijke dam.

Ook plaatst het waterschap een tijdelijke pomp om het teveel aan water uit de polder af te kunnen voeren, zeker nu er zo af en toe ook neerslag valt. Bekijk de kaart voor de exacte locatie (nr 1).


Kaart met tijdelijke dam en pomp Polsbroek en KWA-maatregelen

Klik op de paarse symbolen en lijnen voor meer informatie over KWA-routes en maatregelen voor aanvoer van zoetwater naar het westen van Nederland