Beperkte schuttijden sluis Bodegraven in verband met aanvoer zoetwater

Gepubliceerd op 10 augustus 2018

Vanaf maandag 13 augustus 2018 gelden er aangepaste schuttijden bij de sluis in Bodegraven voor pleziervaartuigen. Er wordt nog steeds beperkt geschut:

· dagelijks 8:30 tot 8:45, 12:30 tot 12:45 en 16:30 tot 16:45 schutten boten uit richting Alphen aan den Rijn;
· dagelijks 9:45 tot 10:00, 13:45 tot 14:00 en 17:45 tot 18:00 schutten boten uit richting Woerden.

Per schutting passen er gemiddeld tien boten in de sluis (afhankelijk van de grootte).

Deze beperkte schutting is ingesteld vanwege de extra aanvoer van zoetwater naar het westen van Nederland (Kleinschalige Wateraanvoervoorziening (KWA)). Door de extreme droogte van de laatste weken dreigt verzilting van West-Nederland. Het verzilte water is onder meer schadelijk voor de natuur en de teelt van bollen, fruit, bomen en groente.

Waarom wordt er extra zoetwater aangevoerd?

Normaal gesproken krijgt het westen van Nederland voldoende zoet water via de Hollandse IJssel. Als de afvoer van de Rijn onder de 1100 m3/per seconde komt, kan zilt water vanuit de Noordzee via de Nieuwe Waterweg door gebrek aan tegendruk verder de Hollandse IJssel instromen, soms tot aan Gouda. Dit is het punt waar normaal gesproken 25 m3/per seconde wordt ingelaten.

In tijden van extreme droogte raakt dit inname punt verzilt door lage rivierwaterafvoer. Het verzilte water is onder meer schadelijk voor de natuur en teelt van bollen, fruit, bomen en groente.

In dat geval wordt de KWA in werking gesteld; via drie alternatieve aanvoerroutes wordt zoet water vanuit het Amsterdam Rijnkanaal en de Lek naar West Nederland gevoerd. Uiteindelijk komen de drie routes samen in de Oude Rijn.

Waarom wordt het schutten van de sluis Bodegraven beperkt?

De doorvoer van zoetwater gebeurt in grote hoeveelheden: ca 6,9 m3 water per seconde passeert de sluis in Bodegraven. Deze stroom mag zo min mogelijk onderbroken worden door het schutten.

Hoe lang duurt de beperkte schutting?

De extra aanvoer van zoetwater is sinds dinsdag 24 juli ingesteld en zal meerdere weken duren. In 2003 duurde de periode van beperkte schutting twee maanden. De KWA wordt alleen bij extreme droogte ingesteld; na 2003 en 2011 nu dus ook in 2018.

Zijn er nog andere beperkende maatregelen van kracht voor de scheepvaart?

Ja, op de Leidsche Rijn tussen de Haanwijkersluis in Harmelen en het Amsterdam-Rijnkanaal geldt een vaarverbod. Houd u daarnaast rekening met verhoogde waterpeilen en stroomsnelheid op de Oude Rijn.