Inspectie van droogtegevoelige dijken

De droogte in Nederland houdt aan. Daarom inspecteren de dijkwachten elke twee weken de dijken in het westelijk deel van ons gebied.

Inzet dijkbewaking

Het inspecteren van de circa 60 kilometer droogtegevoelige dijken in het westelijk deel van het gebied, is intensief. Dit zijn dijken die alleen te voet geïnspecteerd kunnen worden. Dat gebeurt door de dijkwachten van De Stichtse Rijnlanden: medewerkers, die normaal een kantoorfunctie hebben, muskusrattenvanger of schouwmeester zijn. Bij calamiteiten, zoals extreme droogte, worden ze ingeschakeld om de dijken te inspecteren.

Uit de laatste inspectie, op 8 en 9 augustus, bleek dat de situatie ten opzichte van de inspectie van twee weken daarvoor nauwelijks was veranderd. Er zijn geen risicovolle situaties ontstaan.


Inspectie van droogtegevoelige dijken

Klik op de bruine en groene lijnen voor meer info over inspecties (en beregening)

Dijkwachten in actie

Dijkwachten in actie bij de Enkele Wiericke

Dijkwachten in actie op de oostelijke dijk van de Enkele Wiericke