Droogte en warm weer

Actueel

Op deze pagina houden we u op de hoogte over de laatste ontwikkelingen rondom de droogte en het warme weer in ons werkgebied.

Alarmnummer

Het waterschap is 24 uur
per etmaal bereikbaar
via (030) 634 57 00

Beregenen: het waterschap in actie

Kaart met dijken die beregend worden

Kaart met dijken die beregend worden