Calamiteit wateroverlast

Op deze pagina houden we u op de hoogte van het laatste nieuws omtrent de (lokale) wateroverlast in ons gebied als gevolg van de vele neerslag.

LIVEBLOG

26 juni 8.55 uur

Stremming scheepvaart Oude Rijn opgeheven

Varen op de Oude Rijn is weer mogelijk. Het peil is voldoende gezakt om de stremming voor de scheepvaart op te heffen.

De stremming was nodig om zoveel mogelijk water af te kunnen voeren bij Bodegraven, na de extreme regenval in de nacht van 22 op 23 juni jl.

24 juni 2016, 18.00 uur

Noodpomp bij gemaal Westeinde Waarder

Het waterschap plaatst vrijdagavond een noodpomp bij gemaal Westeinde aan de Dubbele Wiericke bij Waarder. Dit omdat er technische problemen met het gemaal zijn.

24 juni 2016, 11:19 uur

Regenverwachting bijgesteld

Het KNMI heeft de verwachte hoeveelheden regen naar beneden bijgesteld. Voor de komende dagen is de verwachting dat er maximaal 5 a 10 mm regen per dag valt. Het waterschap blijft alert en neemt waar nodig maatregelen. Dat is nodig, omdat de polders en het boezemstelsel, het waterafvoersysteem, nog helemaal vol zitten.

Maatregelen

Alle maatregelen van het waterschap zijn erop gericht om het teveel aan water zo snel mogelijk af te voeren. Bij gemaal Zegveld aan het Nespad 2 in Zegveld wordt een noodpomp geplaatst, om het water sneller weg te kunnen pompen naar de Grecht. De wateruitlaten bij Bodegraven en Gouda spuien maximaal.

Kockengen weer droog

In Kockengen blijven twee van de drie ingezette noodpompen draaien: bij gemaal De Tol en langs de Schutterskade, om de polder te ontlasten. De noodpomp bij de Kerkweg is inmiddels weggehaald. In het dorp zijn alle straten weer droog. De sloten zijn weer op het normale peil.

Inspectie kades Grecht

Medewerkers van het waterschap gaan vanmiddag preventief de kades van de Grecht inspecteren, vanwege het aanhoudende hoge water. De Grecht is een zogenaamd boezemwater, waar het water uit de achterliggende polders op geloosd wordt.

Afvoeren overtollig water kan enige tijd duren

Op een aantal plaatsen, onder meer in het Oude Rijngebied, is gisteren veel water gevallen. Daarom kan het zeker nog 24 uur duren, voordat het waterpeil in de sloten weer zichtbaar zakt. Dat komt, omdat er nog steeds aanvoer van water is vanuit de percelen die vol water staan. De verwachting is dat ondanks de genomen maatregelen, het nog zeker nog een aantal dagen zal duren, voordat de waterpeilen weer op het normale niveau zijn. Dit omdat het watersysteem nog vol zit.

Stremming scheepvaart

Varen op de Oude Rijn is voorlopig nog niet mogelijk. De scheepvaart blijft hier gestremd om zoveel mogelijk water af te kunnen voeren bij Bodegraven.

Aandacht voor mensen in het gebied

Medewerkers van het waterschap proberen, waar mogelijk, langs te gaan bij inwoners van het gebied die hinder ondervinden van de wateroverlast. Om uit te leggen wat het waterschap doet en om aan te geven hoelang we nog aan de slag zijn met maatregelen.

23 juni 2016, 17.24 uur

Straten Kockengen vrijwel droog

Alle straten in Kockengen zijn weer droog, behalve de Zwanebloem. Wel blijven de noodpompen die ingezet zijn, draaien.

23 juni 2016, 15.11 uur

Minder regen voorspeld, maatregelen beperken wateroverlast onverminderd van kracht

Het KNMI heeft de verwachte hoeveelheden regen naar beneden bijgesteld. Voor de komende 24 uur is de verwachting dat er maximaal 15 mm regen valt. De maatregelen die het waterschap heeft genomen zijn echter onverminderd van kracht. Dat is nodig omdat het boezemstelsel, het waterafvoersysteem, nog helemaal vol zit. De maatregelen moeten ervoor zorgen dat de overlast die er nu al is, niet groter wordt.

Maatregelen

Alle maatregelen van het waterschap zijn erop gericht om het teveel aan water zo snel mogelijk af te voeren. De wateruitlaten bij Bodegraven en Gouda spuien maximaal. In Kockengen zijn drie noodpompen ingezet: bij gemaal De Tol, bij de Kerkweg en langs de Schutterskade.

Afvoeren overtollig water duurt 2 tot 3 dagen

Op locaties waar veel water is gevallen kan het zeker 24 uur duren, voordat het waterpeil in de sloten weer zakt. Dat komt omdat er nog steeds aanvoer van water is vanuit de percelen die vol water staan. De verwachting is dat ondanks de genomen maatregelen, het nog zeker 2 tot 3 dagen zal duren voordat de waterpeilen weer op het normale niveau zijn.

23 juni 2016, 14.31 uur

Extra noodpomp

Bij de Schutterskade in Kockengen is een extra noodpomp geplaatst om het overtollige water af te voeren.

23 juni 2016, 13.49 uur

Geen recreatievaart op Oude Rijn

Varen op de Oude Rijn is niet mogelijk. De scheepvaart is hier gestremd om zoveel mogelijk water af te kunnen voeren bij Bodegraven. Op de Gekanaliseerde Hollandse IJssel mag wel gevaren worden. Hier is echter sprake van hoge stroomsnelheden.

23 juni 2016, 10.10 uur

Extreme regenval zorgt voor lokale wateroverlast

De extreme regenval van afgelopen nacht in de Randstad zorgt ook in het gebied van De Stichtse Rijnlanden lokaal voor wateroverlast. Omdat er voor vandaag nog meer regen wordt verwacht, heeft het waterschap verschillende maatregelen genomen. Zo zijn in Kockengen de noodpompen bij gemaal De Tol en de Kerkweg aangezet. Deze stonden al paraat. Kockengen kampt vaker met wateroverlast.

Beperken en zoveel mogelijk voorkomen

Alle maatregelen zijn er op gericht de bestaande wateroverlast te beperken en schade van te verwachte regen zoveel mogelijk te voorkomen.

Afvoeren overtollig water

Het waterschap doet er alles aan om het teveel aan water zo snel mogelijk af te voeren. De wateruitlaten bij Bodegraven en Gouda spuien maximaal. Ook alle gemalen pompen op volle toeren.

Lokale wateroverlast

De extreme regenval beperkt zich in ons gebied tot een aantal delen. Het gaat met name om het noordelijke deel van de Lopikerwaard (omgeving Oudewater), de omgeving Woerden, Kockengen en De Bilt.


Alarmnummer

Het waterschap is 24 uur per etmaal bereikbaar via (030) 634 57 00

Impressie wateroverlast en maatregelen

Noodpomp bij gemaal Meijepolder
Pomp bij Kockengen aan het werk
Noodpomp bij de Grecht in Zegveld
Overtollig water weggepompt bij stuw in Portengen
Straat blank in Kockengen
opbouw noodpomp gemaal Westeinde

Volg het laatste nieuws ook op Twitter