Onderzoek mogelijke explosieven ivm baggeren Gekanaliseerde Hollandsche IJssel

Gepubliceerd op 13 mei 2016

De Doorslag, een deel van de Kromme IJssel en de Gekanaliseerde Hollandse IJssel van Nieuwegein tot aan Gouda zijn toe aan een baggerbeurt. Op een aantal plekken in de IJssel, zijn mogelijk niet gesprongen explosieven aanwezig. Daarom onderzoeken duikers het water op mogelijke explosieven. Momenteel zijn ze bezig buiten de bebouwde kom van IJsselstein. De verwachting is dat ze vanaf 19 mei 2016 in Montfoort gaan duiken.

Als ze explosieven aantreffen, worden ze verwijderd en onschadelijk gemaakt, zodat er veilig kan worden gebaggerd.
De baggerwerkzaamheden maken deel uit van een programma om de Gekanaliseerde Hollandse IJssel op te knappen.

Niet gesprongen explosieven

Uit historisch onderzoek weet Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden dat op sommige plekken in de Gekanaliseerde Hollandse IJssel bommen en munitie terecht zijn gekomen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Dit is bij normaal recreatief gebruik niet gevaarlijk, maar kan dat bij baggerwerkzaamheden wel zijn. Alle verdachte metalen objecten uit het historisch onderzoek zijn met een onderzoeksboot in kaart gebracht. Deze objecten moeten allemaal benaderd worden door gespecialiseerde duikers. In veel gevallen zullen de verdachte objecten onder andere gedumpte kluizen, verkeersborden, fietsen en andere metalen voorwerpen blijken te zijn. Als het toch om een niet gesprongen explosief gaat, wordt deze verwijderd en op een andere locatie onschadelijk gemaakt.

Veiligheidsmaatregelen

Tijdens de duikwerkzaamheden is de aanwezigheid van duikers onder water te zien aan een duikvlag. Er wordt gebruik gemaakt van een werkschip. Gedurende de duikwerkzaamheden kan de scheepvaart oponthoud ondervinden gedurende maximaal 1 uur. Er zijn geen langdurige stremmingen noodzakelijk tijdens de duikwerkzaamheden.

Planning baggeren

De baggerwerkzaamheden beginnen naar verwachting in 2017 en nemen waarschijnlijk twee jaar in beslag.

Waarom baggeren

Bagger ontstaat uit onder andere gevallen bladeren, plantenresten en zwerfvuil. Baggeren (het verwijderen van bagger) is nodig om een goede water aan- en afvoer te kunnen garanderen. De Gekanaliseerde Hollandse IJssel is namelijk een belangrijke aanvoerroute van (extra) zoet water richting West-Nederland in droge periodes.


Eerdere berichtgeving

Duiker in actie met fietsjpeg

Een duiker haalt een fiets naar boven.

Meer informatie

Voor meer informatie over de werkzaamheden kunt u contact opnemen met de projectleider, de heer F. Visser, via telefoonnummer (030) 634 58 35 of e-mail visser.f@hdsr.nl.