Vervanging stuw Vredenoord Kockengen inclusief aanleg vispassage

Gepubliceerd op 25 april 2016

Op maandag 9 mei 2016 wordt nabij Kortrijk 25 te Kockengen begonnen met de uitvoering van de werkzaamheden voor vervanging van de nu nog handbediende stuw Vredenoord en aanleg van een vispassage.

De nieuw te plaatsen stuw in de huidige stuwput zal worden geautomatiseerd. Dit om het water beter vast te kunnen houden en te kunnen sturen. Door de aanleg van een vispassage wordt de vismigratie in het bemalingsgebied van gemaal De Tol verbeterd.

De werkzaamheden ter plaatse nemen circa 3 weken in beslag. Het verkeer zal weinig tot geen hinder ondervinden van de uit te voeren werkzaamheden. De waterafvoer zal tijdens de uitvoering tijdelijk via een iets andere route gaan.