Waterschap renoveert gemaal Papekop en Diemerbroek in Woerden

Gepubliceerd op 21 april 2016

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden is gestart met renovatiewerkzaamheden aan het poldergemaal Papekop en Diemerbroek te Woerden. Het gemaal ligt aan het fietspad tussen de Kromwijkerdijk en de snelweg A12. De volledige renovatie van het gemaal duurt tot eind juli 2016.

Het gemaal is toe aan een grote onderhoudsbeurt omdat het niet meer aan de eisen van deze tijd voldoet. De pompen zijn niet visvriendelijk en vuilgevoelig. Ook heeft het huidige gemaal geen vispassage, waardoor er vanuit deze polder geen migratie van vissen mogelijk is. Een ongewenste situatie. Na renovatie zal het gemaal de komende 20 jaar weer probleemloos functioneren en de waterbeheersingstaak goed kunnen vervullen.

Werkzaamheden

De aannemers zijn deze week gestart met de werkzaamheden. Tijdens de werkzaamheden zal de bemaling worden overgenomen door een tijdelijke pompinstallatie naast het gemaal. Het gemaal wordt voorzien van nieuwe visvriendelijke pompen en een nieuwe behuizing. De oostelijke persleiding wordt omgebouwd tot vispassage. Die kan als inlaat en als vispassage worden gebruikt als het gemaal niet hoeft te pompen. Voor de besturing wordt een nieuwe elektrotechnische installatie aangelegd. Het gemaal kan hiermee volledig op afstand worden bestuurd via het centrale telemetriesysteem van het waterschap.

Mogelijke overlast voor de omgeving

De werkzaamheden vinden voor een groot deel op het gemaalterrein plaats. Tijdens het aan- en afvoeren van materialen kan het fietsverkeer hinder hebben van het laden en lossen. Deze plaats staat duidelijk met bebording aangegeven. Als er hijswerkzaamheden nodig zijn, zet de aannemer verkeersregelaars in om het fietsverkeer in veilige banen te leiden.


Meer informatie

Voor vragen kunt u contact opnemen met het secretariaat van het waterschap via tel. (030) 634 5700 en vragen naar projectleider Theo Buijserd. Mailen kan ook: buijserd.tja@hdsr.nl.