Informatieavond waterschap verbetering Vlistkade Oost tussen Haastrecht en Schoonhoven

Gepubliceerd op 16 november 2016

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden wil de oostelijk kade van de Vlist tussen Haastrecht en Schoonhoven verbeteren. Dat is nodig om ook in de toekomst veilig te kunnen blijven wonen en werken in het gebied. Op een aantal locaties is de kade onvoldoende hoog of is de stabiliteit onvoldoende. Op woensdag 23 november 2016 houdt het waterschap een informatieavond in De Vlisterstee, West-Vlisterdijk 57 in Vlist. De avond begint om 20.00 uur.

Tijdens de avond gaat het waterschap in overleg met de bewoners over de mogelijke maatregelen om de kade te verbeteren. Ze kunnen hierop reageren en vragen stellen. Ook gaat het waterschap meer in detail in op de activiteiten die daaruit kunnen voortkomen.

Daarna is er gelegenheid om in kleine groepjes, per deel van de kade, de plannen te bespreken.

Karakteristiek uiterlijk

Kenmerkend zijn de bebouwing langs de Vlist en het karakteristieke uiterlijk van het gebied. Daarom streeft het waterschap naar een ontwerp, waarbij de ruimtelijke impact én de gevolgen voor omwonenden zo klein mogelijk zijn.

Samenwerking met gemeente

De gemeente Krimpenerwaard wil groot onderhoud aan het asfalt van de Bonrepas, Slangeweg (fietspad) en Oost Vlisterdijk uitvoeren. Waterschap en gemeente hebben afgesproken om het verbeteren van de kade en de weg zoveel mogelijk te combineren. Dit om zo efficiënt mogelijk te werken en de overlast van de directe omgeving tot een minimum te beperken.