Officiële looptijd 9 peilbesluiten verlengd

Gepubliceerd op 28 oktober 2016

De provincie Utrecht heeft besloten om voor een aantal peilbesluiten de maximale herzieningstermijn te verlengen. Die termijn was eerst 10 jaar maar wordt nu 15 jaar. Het gaat in totaal om 9 peilbesluiten die oorspronkelijk in (uiterlijk) 2018 zouden moeten worden herzien. Dat wordt nu 2023.

Beter inspelen op actuele ontwikkelingen

Met de uigebreide herzieningstermijn heeft het waterschap meer ruimte om te kunnen inspelen op actuele ontwikkelingen in het gebied en kan het efficiënter opereren.