Waterschap baggert watergangen buitengebied gemeenten Bunnik en Houten

Gepubliceerd op 20 oktober 2016

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden start in de eerste week van november 2016 met het baggeren van diverse watergangen in de Vlowijkerpolder, Vechter en Oudwulverbroek. Deze watergangen liggen in het buitengebied van Houten, Odijk en Werkhoven. De werkzaamheden duren tot het voorjaar van 2017. Aannemer A. Den Hartog en Zn BV uit Oudewater voert de werkzaamheden uit.

Waarom baggeren?

De te baggeren watergangen moeten zorgen voor een goede aan- en afvoer van water in de polder. Een dikke laag bagger op de bodem belemmert deze functie. Een ondiepe watergang kan minder water afvoeren. Bij hevige regenval kan dit tot overstromingen leiden.

Bagger ontstaat uit onder andere gevallen bladeren, plantenresten en zwerfvuil. Hierdoor worden watergangen steeds ondieper. Bovendien heeft de dunne laag water nog maar een beperkte hoeveelheid zuurstof. Dieren en planten kunnen er niet goed meer in leven en bij warm weer kan het water gaan stinken. Genoeg redenen voor het waterschap om in actie te komen.

Werkzaamheden

De aannemer maakt gebruik van graafmachines, schuifboten of zuigboten. De vrijkomende bagger wordt op de kant verwerkt, afgevoerd met vrachtwagens, of via een persleiding naar een weilanddepot getransporteerd. Tijdens de uitvoering wordt er alles aan gedaan om overlast tot een minimum te beperken. Het kan echter voorkomen dat de werkzaamheden enige overlast veroorzaken. Inwoners die te maken krijgen met werkzaamheden in de directe nabijheid van hun perceel, krijgen persoonlijk bericht.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de toezichthouder van het werk, Jan van Paridon, e-mail j.vanparidon@tijhuisingenieurs.nl, tel 06 29 53 07 53 of met de aannemer, Bart den Hartog, tel: 06 53 74 58 25, e-mail: info@denhartog-oudewater.nl.