Waterschap baggert watergang in Maartensdijk

Gepubliceerd op 7 oktober 2016

De komende maanden baggert Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden de watergang aan de noordzijde van de Maartensdijkseweg en de Dorpsweg in Maartensdijk. Aannemersbedrijf Straver & Zn. BV uit IJsselstein voert de werkzaamheden uit. De werkzaamheden kunnen enige maanden duren.

Baggeren, waarom?

Op de bodem van iedere sloot of waterpartij verzamelt zich in de loop van de tijd bagger. Bagger ontstaat uit onder andere gevallen bladeren, plantenresten en zwerfvuil. Door deze bagger wordt de sloot steeds ondieper. Bij warm weer bevat de dunne laag water nog maar een beperkte hoeveelheid zuurstof. Dit kan negatieve gevolgen hebben voor het waterleven.
Een ondiepe sloot kan ook minder water afvoeren. Dit kan bij heftige regenval leiden tot wateroverlast.
Genoeg redenen voor het waterschap om in actie te komen.

Werkzaamheden

De aannemer is inmiddels begonnen met het lokaliseren van de kabels en leidingen bij het water. Kabels en leidingen die niet op de juiste diepte liggen, kunnen beschadigd raken door de baggerwerkzaamheden.
De bagger wordt met een kraan vanaf de kant uit de watergang verwijderd en in vloeistofdichte wagens geschept. De bagger wordt vervolgens afgevoerd naar de Hooge Kampse Plas bij Groenekan.

Verkeersmaatregelen

Het werk vindt plaats vanaf de weg, waardoor het verkeer hier enige hinder van kan ondervinden. Er worden verkeersborden geplaatst en bij de werkzaamheden in Maartensdijk is een verkeersregelaar aanwezig.


Meer informatie

Heeft u vragen, klachten of opmerkingen? Dan kunt u contact opnemen met Jons Kramer, uitvoerder van Aannemersbedrijf Straver & zn BV, tel. 06 5185 7129 of met Ane Sybesma van het waterschap, tel. (030) 634 58 65.