Projectplan Bijleveldkade Oost in Kockengen vastgesteld

Gepubliceerd op 5 oktober 2016

Een deel van de oostelijke kade langs de Bijleveld (Heicop) in Kockengen (gemeente Stichtse Vecht) voldoet niet aan de veiligheidsnormen. Het gaat om het deel vanaf de Wagendijk, langs de Schutterskade naar de hoogwaterstuw direct ten noorden van de provinciale weg N458.

Het waterschap wil de kade graag verhogen. Welke maatregelen precies nodig zijn, de manier waarop ze worden uitgevoerd en de planning van de werkzaamheden, staan in een plan: het ontwerp-projectplan ‘Bijleveldkade-Oost’.

Informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de projectleider, Steven van Twist, telefoon: (030) 634 57 00. Mailen kan ook: post@hdsr.nl o.v.v. ‘Ontwerp-projectplan Bijleveldkade oost’.