Visie op Duurzaamheid: Doe, denk, duurzaam!

Gepubliceerd op 22 mei 2020

Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden wil een emissieloos en circulair waterschap worden. Op 13 mei 2020 heeft het algemeen bestuur (Hoogste beslisorgaan van het waterschap. Zet beleid uit en neemt beslissingen) de visie op duurzaamheid met het motto ‘Doe, denk, duurzaam’ vastgesteld.

Emissieloos

Als vele anderen wordt het waterschap geconfronteerd met de gevolgen van klimaatverandering: langere perioden van droogte, af en toe hevige neerslag en de druk op onze waterveiligheid vanuit de rivieren en de zee. Wij willen onze bijdrage leveren om de opwarming van de aarde te vertragen. We brengen onze uitstoot van broeikasgassen drastisch terug en bouwen onze afhankelijkheid van fossiele brandstoffen af. We wekken onze eigen energie op om aan onze grote energievraag te voldoen en we helpen de regio bij de energietransitie: met kennis en kunde; van groengas naar aquathermie (warmte uit water) en verder.

Circulair

We halen grondstoffen uit afvalwater (Vies water dat vanuit onder meer douches en wc’s naar de rioolwaterzuivering wordt getransporteerd om daar te worden gereinigd). We hergebruiken de materialen die vrijkomen in onze projecten of elders uit het gebied. De ingrepen passen ook beter in het landschap en de natuur, en stimuleren de biodiversiteit, via verstandige lange termijn investeringen.

Doe, denk, duurzaam

Hoogheemraad (Lid van het dagelijks bestuur, vergelijkbaar met de wethouder van een gemeente. Heeft eigen portefeuille met onderwerpen en eigen geografisch aandachtsgebied) Els Otterman: "Overal in ons gebied werken we hard aan toekomstbesteding waterbeheer ( is het totaal aan activiteiten die tot doel hebben om het grond- en oppervlaktewater zo goed mogelijk te beheren). Nu met een nog kleinere voetafdruk. Als doeners gaan we vooral aan de slag. Samen als het kan, solo als het moet. Doe, denk, duurzaam: naar een emissieloos en circulair waterschap!"

Bekijk ook de vlog van Els Otterman waarin zij je rondleidt langs projecten waarin duurzaamheid een belangrijke rol speelt.