Waterschap houdt peil hoog na droge zomer

Gepubliceerd op 5 december 2018

In een groot deel van het gebied van De Stichtse Rijnlanden blijft het water in de sloten voorlopig op (het hoge) zomerpeil, om op die manier de grondwaterhoeveelheid zoveel mogelijk aan te vullen. Dat heeft het college van dijkgraaf en hoogheemraden gisteren besloten. Normaal gesproken gaan in de herfst de sloten naar winterpeil, maar door de extreem droge zomer is dat nu niet gewenst. Alleen in het gebied ten westen en noorden van Woerden (zie kaart) gaan de sloten wel naar winterpeil.

Grondwaterstand 5 tot 40 cm lager

Als gevolg van de zeer droge zomer zijn de grondwaterstanden in het beheergebied lager dan het langjarig gemiddelde. Uit metingen van half november blijkt dat de actuele grondwaterstand 5 tot 40 centimeter lager ligt dan het langjarig gemiddelde. Grondwateraanvulling gebeurt voornamelijk door neerslag. Door langer het zomerpeil te handhaven wordt voorkomen dat er water afgevoerd wordt. Zo wordt aanvulling van de grondwatervoorraad bevorderd.

Veenweidegebied

In de gebieden ten westen en noorden van Woerden (rood op de kaart) is de grondwaterstand alweer zodanig aangevuld door de regen van de afgelopen tijd dat het hoger is dan de gemiddelde laagste grondwaterstand. Daardoor kon het winterpeil al ingesteld worden.

Hoe lang nog zomerpeil?

Hoe lang de sloten in de rest van het beheergebied nog op zomerpeil blijven, is afhankelijk van de hoeveelheid neerslag die de komende tijd valt. De komende weken houden we de situatie nauwkeurig in de gaten. Driemaal per week maken de medewerkers van het waterschap op basis van de neerslagvoorspellingen, de gevallen neerslag en de verdamping een inschatting van de te verwachten grondwaterstanden. Als blijkt dat de hoeveelheid grondwater in een peilgebied voldoende is aangevuld, gaan de sloten daar ook naar winterpeil.


Kaart gebieden zomer- en winterpeil

In de mintgroene gebieden blijven de watergangen op zomerpeil, in de rode gebieden gaan ze naar winterpeil.