@grariër 9 - 2018

header_agrarier
2018, nummer 9

Boeren aan het roer in Spengen wint Waterinnovatieprijs

De praktijkproef om bodemdaling te remmen in het veenweidegebied bemachtigde de Juryprijs.

Inspraak ontwerp-stimuleringsregeling Regionaal Partnerschap voor Water en Bodem

Het gaat om maatregelen die goed zijn voor de waterkwaliteit en de bodem en/of de bodemdaling remmen in veenweidegebied.

Bezem door middelenkast

Lever niet-toegelaten of verouderde gewasbeschermingsmiddelen kosteloos in.

Rijk selecteert Groene Hart voor regiodeal bodemdaling

Acht overheden werken samen aan de bodemproblematiek en de toekomst van het Groene Hart.

Toekomstbestendige polder Lange Weide op tv

Ondernemend Nederland besteedt aandacht aan de proef in Driebruggen om bodemdaling te remmen.

Waterschap houdt peil hoog na droge zomer

In een groot deel van het gebied blijft het water in de sloten voorlopig op (het hoge) zomerpeil.

Projectplan ‘Extra wateraanvoer Gerverscop en Teckop-Zuid’ vastgesteld

In het plan staan onder meer inrichtingsmaatregelen om de wateraanvoer naar peilgebieden Gerverscop en Teckop-Zuid te verbeteren en vismigratie mogelijk te maken.

Zoet en zout in Zuid-Hollandse TV-serie

De TV serie ‘Johan gaat Nat’ belicht het project Capaciteitsuitbreiding Klimaatbestendige Wateraanvoer.

Veldonderzoeken ivm versterking Lekdijk

Het gaat om het traject tussen Culemborg en Nieuwegein.

Opknapbeurt gemaal Westeinde van Waarder

Bij het gemaal, in de volksmond 'Net op tijd' genoemd, komt ook een vispassage (Innovatieve constructie in het water die ervoor zorgt dat vissen barrières als gemalen of stuwen kunnen passeren).

Reageren?

Neem contact op met de redactie

Telefoon: (030) 634 59 49
E-mail: communicatie@hdsr.nl

Volg ons!

twitter_logo_1

Blijf ook via Twitter op de hoogte van het waterschapsnieuws.

Abonneren

Aanmelden of juist afmelden voor de nieuwsbrief?

Ga naar de abonneeservice op onze website en regel het direct zelf!