@grariër 6 - 2018

header_agrarier
2018, nummer 6

Volg onze droogtepagina voor het laatste nieuws

droogte

De waterstanden in de rivieren zijn laag. Er is nog net genoeg water om het hele gebied van water te voorzien. Wel zijn er op een aantal plaatsen tijdelijke pompen geplaatst.

Vee op de dijken en beregening

beregening

In de vorige nieuwsbrief vroegen wij om het vee tijdelijk van de dijken te halen om schade te voorkomen. Ook deden we een beroep op agrariërs om beregeningstijden op elkaar af te stemmen in het Kromme Rijngebied. Zo kunnen grote wisselingen van het peil in de sloten voorkomen worden. Onze dank aan een ieder die hieraan meewerkt.

Tijdelijke pompen geplaatst Wijk bij Duurstede en Cothen

pomp

Bij Wijk bij Duurstede staan drie tijdelijke pompen om water aan te voeren: twee bij de Voorhavendijk en één bij de stuw (waterbouwkundig kunstwerk dat als doel heeft om water in een loop, beek of rivier op te stuwen) Melkwegwetering. Nabij Cothen zijn er twee tijdelijke pompen geplaatst bij gemaal Caspargouw aan het Amsterdam-Rijnkanaal en één bij de stuw in Cothen.

Inspraak nieuwe basisregelgeving waterschap

Digitale kaart met kaartlagen

Door de nieuwe regelgeving verandert er het één en ander voor agrariërs. U kunt nu inspreken op de ontwerp Keur en Legger (Verzameling kaarten waarin voor elke watergang, kade en dijk is vastgelegd wie er onderhoudsplichtig is: het waterschap of bijvoorbeeld een particulier?).

Inspraak extra wateraanvoer Gerverscop en Teckop-Zuid

teckop

De aanvoer wordt mogelijk door twee inlaten aan de Teckopse Molenvliet te vernieuwen en twee watergangen te verruimen.

Reageren?

Neem contact op met de redactie

Telefoon: (030) 634 59 49
E-mail: communicatie@hdsr.nl

Volg ons!

twitter_logo_1

Blijf ook via Twitter op de hoogte van het waterschapsnieuws.

Abonneren

Aanmelden of juist afmelden voor de nieuwsbrief?

Ga naar de abonneeservice op onze website en regel het direct zelf!