Werk aan de Enkele Wiericke feestelijk afgerond

Gepubliceerd op 31 januari 2018

Woensdag 31 januari 2018 heeft het waterschap de werkzaamheden aan de Enkele Wiericke feestelijk afgerond. In het project komen de drie taken van het waterschap, veilige dijken, droge voeten en schoon water, samen. De oostelijke dijk is verhoogd en verbreed en er is een nieuwe natuurvriendelijke oever aangelegd. Bij de aanleg van de oever is gebruik gemaakt van de schone bagger die vrijkwam bij het baggeren (Werkzaamheden die nodig zijn bij het weghalen van zand, slib en andere lagen van de waterbodem) van de Enkele Wiericke. Er is een nieuwe waterbergingssloot gegraven. In deze sloot kan bij heftige buien extra water worden opgevangen. Als afsluiting heeft het waterschap een nieuwe uitkijktoren gebouwd.

Wierickewachter

Het idee voor de toren ontstond een paar jaar geleden. Langs de Enkele Wiericke bij Driebruggen stonden drie grote populieren. Die zijn tijdens de verbetering van de dijk langs het kanaal getopt. Ze staan dicht op de dijk en vormden een veiligheidsrisico. Omdat de drie bomen voor het gebied beeldbepalend waren, ontstond het idee om bij de bomen een toren te bouwen. Het Dorpsteam Driebruggen heeft de plannen omarmd en voor de nieuwe naam van de toren een prijsvraag uitgeschreven. De winnende naam, Wierickewachter, is 31 januari feestelijk onthuld. Boven op de getopte bomen heeft woordcarver Dave Hamsworth, aalscholvers gewoordcarved. De grote vogels zien er vanaf de toren indrukwekkend uit.

Aansluitend is de toren overgedragen aan de gemeente Bodegraven-Reeuwijk, die de toren in eigendom krijgt.

Uitkijktoren inspireert het onderwijs

De nieuwe toren is ook een inspiratiebron voor het onderwijs.
Leerlingen van het Wellant College in Houten hebben in het kader van hun opleiding meegeholpen aan de bouw van de toren. Zij gaan de toren ook onderhouden.

Leerlingen van groep 7 en 8 van basisschool De Wegwijzer uit Driebruggen, hebben in een project op school ook aandacht besteed aan de uitkijktoren. In groepjes hebben zij een ontwerp gemaakt voor de toren. Het resultaat van dat harde werken, ziet u hiernaast op de foto.

Samen met

De werkzaamheden aan en langs de Wiericke zijn tot stand gekomen dankzij de samenwerking met veel partijen. Voor de nieuwe brede dijk was veel extra grond nodig. Een vrijwillige kavelruil georganiseerd door de agrariers in het gebied, was de basis voor de dijkverbetering. Het project is mede mogelijk gemaakt dankzij de samenwerking met de gemeente Bodegraven-Reeuwijk, Staatsbosbeheer, het Dorpsteam Driebruggen en met subsidie van de provincie Zuid-Holland.

Bert de Groot, hoogheemraad (Lid van het dagelijks bestuur, vergelijkbaar met de wethouder van een gemeente. Heeft eigen portefeuille met onderwerpen en eigen geografisch aandachtsgebied): ‘De uitkijktoren staat voor mij symbool voor de samenwerking binnen dit project. Als waterschapsbestuurder ben ik er trots op dat we door samen te werken met allerlei partijen in het gebied tot dit mooie resultaat zijn gekomen!


Bekijk de film van het project

De Wierickewachter

DSC_0170

De aalscholvers van woodcarver Dave Hamsworth

Op de toppen van de bomen zijn aalscholvers gewoordcarved

De zelfgebouwde torens van groep 7 en 8 van de Wegwijzer

DSC_0134a

Een handtekening onder het overdrachtsdocument van de toren

Ondertekenen overdrachtsdocument toren

Meer weten over het project?

Bel de projectleider Steven van Twist, T (030) 634 5826, of mail naar steven.van.twist@hdsr.nl