Renovatie en nieuwe vispassage gemaal Zegveld

Gepubliceerd op 29 januari 2018

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden is gestart met het renoveren van poldergemaal Zegveld. Het gemaal ligt aan het Nespad te Zegveld en bemaalt het dorp Zegveld en de polder Zegvelderbroek. De volledige renovatie van het gemaal duurt tot september 2018.

Het gemaal is gebouwd in 1994 en zorgt voor de waterbeheersing in de polder Zegvelderbroek. In deze polder ligt ook het dorp Zegveld. Het gemaal is toe aan een grote onderhoudsbeurt. De huidige pompen zijn niet visvriendelijk en het gemaal is niet vispasseerbaar.

Werkzaamheden

De aannemers zijn begin januari gestart met de werkzaamheden. De pompen worden vervangen, het gemaalgebouw krijgt een opknapbeurt en de vuilopslag en -verwerking wordt gerenoveerd en verbeterd. Voor de besturing legt het waterschap een nieuwe elektrotechnische installatie aan. Het gemaal kan hiermee, net zoals nu het geval is, volledig op afstand worden bestuurd via het centrale telemetriesysteem van het waterschap. De werkzaamheden zijn einde september 2018 gereed.

Voorbereid op de toekomst

De huidige capaciteit van de pompen wordt iets vergroot. Zo zijn we goed voorbereid op de klimaatverandering, waarbij vaker, hevige buien zullen vallen.
De nieuwe pompen passen ondanks hun vergrootte capaciteit gewoon in het oude gebouw. Tijdens de bouw nemen tijdelijke pompen het werk van gemaal Zegveld over, zodat de afvoer van het overtollige polderwater gewoon door kan gaan.

Ruim baan voor vissen

Gemaal Zegveld krijgt nieuwe visvriendelijke pompen. En bij het gemaal legt het waterschap een nieuwe vispassage (Innovatieve constructie in het water die ervoor zorgt dat vissen barrières als gemalen of stuwen kunnen passeren) aan. Deze sluisvispassage bestaat uit een ronde buis van 60 cm en een schuif aan zowel de in- als uitstroomzijde van de buis. De vispassage werkt volgens vrijwel hetzelfde principe als een scheepvaartsluis: elk half uur gaan de schuiven afwisselend open en dicht. Via de vispassage kunnen vissen vanuit de sloten in de polder naar de Grecht en vice versa.

Mogelijke overlast voor de omgeving

De werkzaamheden vinden voor een groot deel op het gemaalterrein plaats, maar ook gedeeltelijk langs de weg naar het gemaal. Het is wel nodig om de weg naar het gemaal tijdelijk af te sluiten. De weg is wel open voor bestemmingsverkeer. De werkzaamheden zijn met borden aangegeven.


Meer informatie

Voor vragen kunt u contact opnemen met het waterschap via tel. (030) 634 5700 en vragen naar projectleider Theo Buijserd. Mailen kan ook: buijserd.tja@hdsr.nl.