Inspraak ontwerp projectplan bufferzone Achttienhoven van start

Gepubliceerd op 25 januari 2018

Het waterschap is van plan een hydrologische bufferzone aan te leggen tussen polder Achttienhoven en het aangrenzend natuurgebied ‘De Haeck & Nieuwkoopse Plassen’.

Deze bufferzone moet worden aangelegd om water in natuurgebied de Haeck vast te kunnen houden en de agrarische percelen van een juiste drooglegging te kunnen voorzien conform de Nota Peilbeheer (Beleid waarmee het waterpeil in een bepaald gebied (vaak één of meerdere polders) wordt gereguleerd).

De plannen hiervoor liggen vanaf 25 januari ter inzage. Tot en met woensdag 7 maart kunt u inspreken op dit plan.

Inloopmiddag 20 februari

Op 20 februari 2018 van 16:00 tot 18:30 uur vindt een inloopmiddag plaats waar u vragen kunt stellen over het plan. De middag vindt plaats in de Gasterij de Milandhof te Zegveld. U kunt zich hiervoor aanmelden via post@hdsr.nl o.v.v. ‘Inloop Ontwerp projectplan hydrologische bufferzone Achttienhoven’. Indien gewenst kunt u hierbij een voorkeurstijdstip aangeven.

Stukken inzien

De officiële bekendmaking en het projectplan en alle bijbehorende stukken vind u via de links hiernaast. Hier vindt u ook meer informatie over het indienen van een zienswijze.

Het is ook mogelijk om de stukken in te zien op het waterschapskantoor in Houten. Hier kunt u ook een inhoudelijke toelichting krijgen op de plannen. Als u dat wilt, is het raadzaam een afspraak te maken met de omgevingsmanager, Jeannet Koomans, 06-23776359. Dit is mogelijk vanaf 5 februari 2018.


Meer weten

Neem, na 5 februari 2018, contact op met de omgevingsmanager, Jeannet Koomans, tel 06-23776359 of per e-mail: post@hdsr.nl o.v.v. ‘Ontwerp projectplan hydrologische bufferzone Achttienhoven’.