@grariër 6 - 2017

@grariër
2017, nummer 6

Inspraak subsidieregeling Regionaal Partnerschap voor water en bodem

Doel van de regeling is agrariërs te stimuleren bovenwettelijke maatregelen te nemen.

Samenwerkingsovereenkomst Salmsteke Lopik

Salmsteke Ontkiemt!: plan dijkversterking in combi met recreatie en natuurontwikkeling.

Water maatregelen in POP3-subsidie Jonge Landbouwers 2017

Het gaat bv om waterbeheer ( is het totaal aan activiteiten die tot doel hebben om het grond- en oppervlaktewater zo goed mogelijk te beheren) maatregelen om de risico’s van verontreiniging door erfafspoeling bij een veehouderij te verlagen. Of door afvalwater (Water afkomstig van huishoudens en bedrijven dat in het riool komt via toilet, gootsteen, douche en wasmachine) uit de veehouderij, akkerbouw, of fruitteelt.

Grasland te koop in Driebruggen

Het gaat om een preceel grond aan het Laageind.

Inspraak plan waterbergingsgebied bij de Grecht

Het gaat om de westkant van de Grecht bij Zegveld.

Groen licht onderwaterdrainage polder Lange Weide

“Met een dergelijk uniek project is nog nergens ervaring opgedaan.”

Documentaire Het zinkende land

De film over dalende veenbodems gemist? Terug kijken kan nog.

Reageren?

Neem contact op met de redactie

Telefoon: (030) 634 59 49
E-mail: communicatie@hdsr.nl

Volg Ons!

twitter_logo_1

Blijf ook via Twitter op de hoogte van het waterschapsnieuws.

Abonneren

Aanmelden of juist afmelden voor de nieuwsbrief? Ga naar de abonneeservice op onze website en regel het direct zelf!