Inspraak renovatie stuw Schenkel in Lopik

Gepubliceerd op 10 juli 2017

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden wil stuw Schenkel in de polder bij Lopik renoveren en een vispassage aanleggen. Hiervoor is een ontwerp-projectplan opgesteld. Dit plan ligt ter inzage van 10 juli t/m 21 augustus 2017. U kunt hierop inspreken.

Verouderd

De stuw zorgt voor de waterafvoer in de polder. De stuw is verouderd, daarom is groot onderhoud nodig. Na renovatie voldoet de stuw weer aan de gestelde bouwkundige, elektrotechnische en werktuigbouwkundige eisen.

Vispassage

Bij de stuw komt een zogenaamd De Wit kamervispassage, zodat het leef- en voedselgebied voor vissen vergroot wordt. Een gezonde visstand is belangrijk voor een goede ecologische waterkwaliteit.

Projectplan

In het projectplan staan de werkzaamheden voor de renovatie van de stuw en de aanleg van de vispassage beschreven die het waterschap wil gaan uitvoeren.