Feestelijke afsluiting renovatie sluis Woerdense Verlaat

Gepubliceerd op 5 juli 2017

De sluis in Woerdense Verlaat is dinsdag 4 juli feestelijk opgeleverd met de inwoners van het dorp. De sluis die zorgt voor de vaarverbinding tussen de Kollensloot en de Grecht, was na jaren van intensief gebruik, toe aan een grote opknapbeurt. Na ruim vijf maanden renoveren, ligt de sluis er weer prima bij. Sinds de start van het vaarseizoen is de sluis al in gebruik voor de vaarrecreant.

Samen met het dorp

De renovatie is in nauwe samenwerking met de inwoners van het dorp uitgevoerd. Al tijdens de voorbereidingen van het project, werd duidelijk dat de sluis een centrale plek inneemt in het dorp. De dorpsraad kwam met verschillende wensen. Ze wilden graag bediening op de sluis zelf in plaats van zelfbediening zoals de laatste tijd gebruikelijk is. De voetgangersbrug over de sluis wilden ze ook graag behouden. Er wordt veel gebruik gemaakt van deze route door inwoners en recreanten.

Het waterschap heeft hier bij het ontwerp rekening mee kunnen houden. De gebruikers en inwoners zijn blij met het resultaat. Ook de sluiswachter is erg tevreden over het nieuwe bedieningshuisje. De omgeving heeft over het ontwerp hiervan intensief meegedacht.

Sluisdeuren voor het dorp

Tijdens de oplevering overhandigde hoogheemraad Bernard de Jong een plaat aan de Dorpsraad Woerdense Verlaat. Deze plaat van de sluis staat symbool voor de oude sluisdeuren.
De acht oude deuren zijn overgedragen aan de Dorpsraad. Rinie Verburg, lid van de Dorpsraad gaf aan hier erg blij mee te zijn. ‘We hebben al ideeën hoe we de deuren in kunnen zetten in het dorp’.

De werkzaamheden

Bijna alle onderdelen van de sluis zijn vervangen of gerenoveerd. Zo zijn de acht sluisdeuren vervangen, is een nieuw bedienhuis gebouwd, voorzien van een nieuwe elektronische installatie. En de werktuigbouwkundige onderdelen van de sluis, zoals de loopbrug en de aandrijvingen van de deuren, zijn gereviseerd en teruggeplaatst.