@grariër 3 - 2017

@grariër
2017, nummer 3

Bedrijvenproef bij veehouders in Langbroekerweteringgebied

Langbroekerwetering

Onderzocht wordt of de knelpunten die agrariërs in het peilbeheer (Beleid waarmee het waterpeil in een bepaald gebied (vaak één of meerdere polders) wordt gereguleerd) ervaren, op zijn te lossen.

Inloopavond en terugblik op informatieavond Gekanaliseerde Hollandsche IJssel

Informatieavond Gekanaliseerde Hollandse IJssel

Op 20 juli is er een inloopavond over de start van het baggerwerk. En we blikken terug op de informatieavond van 29 juni jl.

Vertragen bodemdaling: elke centimeter telt!

Voorkant position paper 'Elke centimeter telt!'

Wat wil het waterschap doen om bodemdaling in het veenweidegebied te vertragen? Bekijk de positionpaper.

450 kilometer onderwaterdrainage in veenweidegebied

De aanleg van de onderwaterdrainage in polder Lange Weide wordt beklonken

In aansluiting op de positionpaper wordt in de polder Lange Weide begin 2018 450 kilometer onderwaterdrainage aangelegd.

Stuw Schenkel in Lopik krijgt opknapbeurt

Vispassage

U kunt inspreken op het ontwerp-projectplan voor de renovatie en de aanleg van een vispassage (Innovatieve constructie in het water die ervoor zorgt dat vissen barrières als gemalen of stuwen kunnen passeren).

Van afval naar bouwstoffen?

Vederkruid

Het waterschap doet mee aan een landelijke proef: onderzocht wordt in hoeverre waterplanten omgezet kunnen worden in waardevolle grondstoffen, zoals diervoer.

Maaien sloten en watergangen

Maaiboot

Het waterschap is begonnen met het maaien van waterplanten.

Gerenoveerde sluis Woerdense Verlaat opgeleverd

Oplevering gerenoveerde sluis Woerdense Verlaat

Samen met inwoners van Woerdense Verlaat is de gerenoveerde sluis feestelijk opgeleverd.

Reageren?

Neem contact op met de redactie

Telefoon: (030) 634 59 49
E-mail: communicatie@hdsr.nl

Volg Ons!

twitter_logo_1

Blijf ook via Twitter op de hoogte van het waterschapsnieuws.

Abonneren

Aanmelden of juist afmelden voor de nieuwsbrief? Ga naar de abonneeservice op onze website en regel het direct zelf!