HDSR

Zoeken
Zoek op alfabet

Nieuwsbrief nr 4- 2014

Header @grariër
2014, nummer 4

Nieuwsbrief nr 4

De afgelopen periode zijn er diverse bijeenkomsten voor agrariërs geweest. Welke? Lees er meer over in deze nieuwsbrief en bekijk ook onze lopende en afgeronde projecten.

Verslag bijeenkomsten polder Blokhoven en Eiland van Schalkwijk

koeien grazen

De afgelopen maand zijn er bijeenkomsten geweest over de polder Blokhoven en het Eiland van Schalkwijk.

Workshop Voer Succesvol Kringloopboeren Nutriëntenproject Veenweiden Rijn-West

Onderzoek tijdens workshop voer

Erik Smale van Boerenverstand verzorgde onlangs een workshop over de praktische kant van voer voor koeien.

Fietspad Grechtkade weer open

Fietspad-Grecht

De verbetering van de Grechtkade tussen de Houtkade en gemaal Oud-Kamerik is afgerond. Het fietspad is weer open.

Nieuwe waterberging Hooge Boezem achter Haastrecht op film vastgelegd

Hooge Boezem achter Haastrecht

Het waterschap heeft een film gemaakt over het nieuwe waterbergingsgebied  de Hooge Boezem achter Haastrecht.

Gerenoveerde Goejanverwellesluis valt in de prijzen

Goejanverwellesluis

De Goejanverwellesluis in Hekendorp heeft de derde prijs gewonnen als historische sluis die op authentieke wijze is gerestaureerd. 

Koeien & Kansen zoekt veehouders

Koeien en kansen

Dit project zoekt nieuwe deelnemers om te blijven vernieuwen en gezamenlijk nieuwe uitdagingen aan te gaan op het gebied van effectief milieubeleid.

Negen inzendingen Waterinnovatieprijs

Waterinnovatieprijs-120

Het waterschap heeft maar liefst negen projecten ingediend. 

Gedeeltelijke herziening peilbesluit

Het peilbesluit ’Tussen Kromme Rijn en Amsterdam Rijnkanaal’ ligt ter inzage. U kunt nog inspreken tot en met 30 oktober 2014.

Bezoek onze bestuursvergaderingen

Op 29 oktober is er een gecombineerde vergadering van de commissies BMZ en SKK. Op 19 november vergadert het algemeen bestuur.

Reageren?

Neem contact op met de redactie

Telefoon: (030) 634 59 49
E-mail: communicatie@hdsr.nl

Volg ons!

Logo Twitter

Blijf ook via Twitter op de hoogte van het waterschapsnieuws.

Abonneren

Aanmelden of juist afmelden voor de nieuwsbrief? Ga naar de abonneeservice op onze website en regel het direct zelf!