HDSR

Zoeken
Zoek op alfabet

Nieuwsbrief nr 5 - 2014

Header @grariër
2014, nummer 5

Nieuwsbrief nr 5

Het ontwerp Raamwaterplan Eiland van Schalkwijk heeft de primeur: het ligt digitaal ter inzage. In deze nieuwsbrief vindt u meer waterschapsplannen waarop u in kunt spreken. Ook kunt u stemmen op een innovatief project om bodemdaling tegen te gaan.

Inloopavond en inspraak ontwerp Raamwaterplan Eiland van Schalkwijk

Screenshot 2

Op donderdag 20 november 2014 organiseert het waterschap een inloopavond over het ontwerp Raamwaterplan Eiland van Schalkwijk. Dat ligt tot en met 22 december 2014 digitaal ter inzage .

Inloopavond wateroverlast Kockengen

Op vrijdag 14 november 2014 is er een inloopavond over de wateroverlast in Kockengen van juli 2014. U kunt tussen 19.00 en 21.30 uur binnenlopen in Hotel Breukelen.

Inspraak Beleidsnota Hoogwatervoorziening en partiële herziening Beleidsnota Peilbeheer

IMG_1845-1

De officiële inspraak op de ontwerp Beleidsnota Hoogwatervoorzieningen 2014 en de bijbehorende partiële herziening van de Beleidsnota Peilbeheer is gestart.

Inspraak ontwerp peilbesluiten boezemstelsels Oude Rijn en Leidsche Rijn

Het waterschap is van plan om nieuwe peilbesluiten vast te stellen voor de boezemstelsels van de Oude Rijn en de Leidsche Rijn. Ook hier is inspraak mogelijk. 

Project om bodemdaling tegen te gaan genomineerd

Veenweidegebied bij De Meije

Het waterschapsproject 'Sturen met water' is genomineerd voor de jaarlijkse Waterinnovatieprijs. Wilt u dat dit project de publieksprijs wint? Breng dan uw stem uit.

Bezoek onze bestuursvergaderingen

Op 19 november vergadert het algemeen bestuur. Op 25 en 27 november zijn er commissievergaderingen.

Baggeren polder Polsbroek zuid

Tot eind 2014 krijgen diverse watergangen in de polder Polsbroek zuid, tussen Polsbroek en de Damweg, een baggerbeurt.

Reageren?

Neem contact op met de redactie

Telefoon: (030) 634 59 49
E-mail: communicatie@hdsr.nl

Volg ons!

Logo Twitter

Blijf ook via Twitter op de hoogte van het waterschapsnieuws.

Abonneren

Aanmelden of juist afmelden voor de nieuwsbrief? Ga naar de abonneeservice op onze website en regel het direct zelf!